Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

3Fs ret til at konflikte KA-virksomheder splitter politikerne

Flere partier er klar til at regulere fagbevægelsens ret til at konflikte virksomheder, der er omfattet af en KA-overenskomst. Andre siger klart nej til den tanke. Partierne er også uenige om, hvorvidt overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus er en del af den danske model.

Af: Søren Ploug Lilmoes

, journalist

Arkivfoto: Stefan Vase

”Ja”.

Svaret fra Karsten Hønge, SFs beskæftigelsesordfører, er kort og klart. Han mener, at fagbevægelsen fortsat skal have mulighed for at konflikte virksomheder, der er omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

Niels Flemming Hansen, beskæftigelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, er lodret uenig.

”Nej, det skal den naturligvis ikke. Når Arbejdsretten har talt, må den klassiske fagbevægelse makke ret og lytte til rettens ord. Det er i min optik utroligt, at den del af fagbevægelsen, som konflikter virksomheder, der har en overenskomst, som er anerkendt af Arbejdsretten, ser sig selv hævet over loven. Det er helt vanvittigt.”

Marianne Karlsmose, Kristendemokraternes formand, er på linje:

”Vi har foreningsfrihed i Danmark, hvor vi har ret til selv at vælge, hvilken forening, herunder den fagforening, man vil være medlem af. Det er yderst bekymrende, at vi stadig ser bøllemetoder anvendt, fordi nogen ikke respekterer dette.”  

Venstre: Helt uforståeligt
Hans Andersen, Venstres beskæftigelsesordfører, kalder det ”helt uforståeligt”, når fagforeninger konflikter virksomheder, der allerede er omfattet af en overenskomst:  

”Den danske arbejdsmarkedsmodel kan kun bestå, hvis der er frit foreningsvalg. Hvis denne ret bliver krænket, vil modellen knække. Spillereglerne skal overholdes fra alle parter, men det er helt uforståeligt, at fagforeninger ønsker at lave konflikt i forhold til virksomheder, som har overenskomst, når der er mange andre virksomheder, som ingen overenskomst har, og de virksomheder kunne fagforeningerne bruge deres kræfter på,” siger han.

Alex Vanopslagh, der er formand for Liberal Alliance, tilføjer:

”Fagforeningernes mulighed for at konflikte er selvfølgelig helt central for den danske model, og man bør ikke sætte restriktioner på konfliktretten, bare fordi en virksomhed har indgået en overenskomst. Det centrale spørgsmål er derimod i hvilken grad en fagforening i konflikt overhovedet repræsenterer medarbejderne på en given arbejdsplads. Jeg synes desværre, at vi har set en del eksempler på fagforeninger, som kører konflikt mod virksomheder, hvor de ansatte ikke er medlem af fagforeningen. Og det er selvfølgelig helt urimeligt, og vi synes godt man kunne overveje at begrænse konfliktretten, hvis ikke man organiserer en vis procentdel af medarbejderne.” 

Hverken Socialdemokratiet eller Frie Grønne er klar til at regulere konfliktretten.

”Konfliktretten er en fundamental del af vores danske aftalemodel, og det skal den fortsat være,” siger Henrik Møller, Socialdemokratiets beskæftigelsesordfører.

”Vi skal værne om de rettigheder, arbejderne i Danmark har, og jeg mener bestemt ikke, at problemet er, at fagbevægelsen har for rige muligheder. Tværtimod er problemet nok, at de ikke bruger dem tilstrækkeligt. Vi har set flere og flere professioner i strejke og på gaden de senere år, og der er brug for en stærk organisering, hvis de skal lykkedes med at kæmpe for bedre vilkår,” siger Sikandar Siddique fra Frie Grønne.

En del af den danske model?
Det andet spørgsmål, vi har bedt politikerne svare på, handler om den danske model. Betragter de den kollektive overenskomst indgået mellem Det Faglige Hus og Arbejdsgiverforeningen KA som en del af den danske model?

”Nej,” svarer Karsten Hønge (SF).

Niels Flemming Hansen fra Det Konservative Folkeparti siger ja:

”Jeg køber ikke ind på den præmis om, at der er nogle fagforeninger, der er rigtigere end andre. En fagforening – som for eksempel 3F eller Det Faglige Hus – lever af at have nogle varer på hylderne til deres medlemmer. Medlemmerne vælger selv, eller sådan burde det være, hvor de melder sig ind, og det gør man det sted, hvor man føler, man får mest for sine penge – meget længere bør den ikke være,” siger han.

Tilsvarende toner kommer fra Liberal Alliance og Kristendemokraterne.

”Ja, de røde fagforeninger har på ingen måde monopol på den danske model,” siger Alex Vanopslagh (LA).

”Ja, naturligvis,” lyder det fra Kristendemokraternes Marianne Karlsmose.  

”Jeg blander mig ikke i specifikke forhandlinger eller overenskomster. Den danske model skal til enhver tid kunne rumme alle slags fagforeninger,” siger Venstres Hans Andersen.

På vegne af Socialdemokratiet siger Henrik Møller:  

”Det er vist ikke nogen hemmelighed, at jeg som socialdemokrat er stor tilhænger af, at lønmodtagere og virksomheder organiserer sig i fagforeninger, som er med til at understøtte, at der bliver tegnet overenskomst. Men også foreninger, som er en del af trepartssystemet og er med til at indgå de aftaler, der bliver lavet på arbejdsmarkedet. Imens Socialdemokratiet har siddet i regering, er der blevet indgået mere end 20 trepartsaftaler. På den måde samler vi arbejdsmarkedets parter om at løse nuværende og fremtidige udfordringer på arbejdsmarkedet.” 

”Jeg tror, jeg synes, begrebet den danske model er ved at have tjent sin tid. Vi har en virkelig flot historie i Danmark for, at arbejdsmarkedets parter har formået at forhandle fornuftige vilkår, og vi har også mange gange set de forskellige redskaber som strejke og lockout i brug. Men vi må også erkende, at de seneste konflikter ikke er endt særligt tilfredsstillende for arbejdersiden. Og hvis den danske model ikke længere formår at sikre ordentlig fremgang og vilkår for arbejderne, trænger den til at blive revideret. For det er nu engang meningen med den.  DFH og KA har aftalefrihed som alle andre i Danmark, og det er da fint, at de rent faktisk laver en overenskomst. Men når de ikke er en del af trepartssamarbejdet og ikke bruger strejke og lignende, er det svært for mig at se, hvordan det giver lønarbejderne en fornuftig forhandlingsposition fremadrettet,” siger Sikandar Siddique fra Frie Grønne.

Alle partier, der er opstillet til Folketinget, har fået tilbud om at deltage i artiklen, men det er ikke – som man kan se – alle, der har benyttet sig af muligheden.

Del denne artikel: