Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

GF 2022

KA-formand: Man kan sagtens tjene godt og gøre godt på samme tid

Det er muligt for virksomheder at skabe en stærk kobling mellem at tjene godt og gøre godt, sagde Svend Erik Bøytler Rahbek i sin beretning på KAs generalforsamling, hvor han også gik i rette med 3Fs metoder.    

Hvert år tvinger 3F flere KA-medlemmer til at skrive under på en overenskomst med fagforbundet.

Det sker, selv om virksomhederne er omfattet af KAs overenskomst, der for længst er anerkendt som gældende.

Det er udtryk for en grov og urimelig adfærd fra 3Fs side, understregede KA-formand Svend Erik Bøytler Rahbek i sin beretning på KAs generalforsamling i Helsingør.

”Vi gør, hvad vi kan for at sætte fokus på den grove adfærd, vi ser fra 3F. Der er stor opmærksomhed på problemet fra flere borgerlige politikere, og det sætter vi stor pris på. Men de har desværre ikke et flertal i Folketinget. Man må håbe, at de udviser samme iver i forhold til at ændre på tingene, når magten skifter på et tidspunkt,” sagde Svend Erik Bøytler Rahbek og fortsatte:

”Hvordan kan der komme noget godt ud af tvang? Det er bestemt ikke en ordentlig måde at samarbejde på – ja, det er slet ikke samarbejde”.

Svend Erik Bøytler Rahbek roste de KA-medlemmer, der tager kampen mod 3Fs metoder.

”Der er god grund til at støtte og takke de virksomheder, der stiller sig frem i frontlinjen. Deres indsats betyder meget,” sagde han.

KA sikrer valgfriheden

KA har godt 1300 medlemmer, og det er det højeste antal nogensinde.

Medlemstallet gør KA til landets 8. største ud af de cirka 170 arbejdsgiverforeninger, der findes i Danmark.

Svend Erik Bøytler Rahbek glæder sig over, at KAs indflydelse og synlighed vokser i takt med medlemsfremgangen.

”Vi er med vores størrelse i væsentlig grad med til at sikre et troværdigt og ordentligt alternativ til FH/DA-systemet. Det har vi kæmpet hårdt for og fortsætter naturligvis med. Det har langt større betydning - end vi måske forestiller os - at der er et seriøst alternativt overenskomstsystem på det danske arbejdsmarked, sagde Svend Erik Bøytler Rahbek og uddybede:

”Det sikrer for det første, at en stor del af virksomhederne har valgfrihed i forhold til, hvordan de vil organisere sig. Forestil jer, hvis KA og vores kollektive overenskomst med Det Faglige Hus ikke eksisterede – der er ingen tvivl om, at det ville være et ønskescenarie for 3F og FH. De ville klappe i deres hænder over, at de så var sikret et overenskomstmonopol, hvor de uden modstand kunne iværksætte konflikter mod mange virksomheder. Hvis vores overenskomst ikke længere var der, ville det også betyde, at alle de virksomheder, der via lovgivning og arbejdsklausuler er tvunget til at følge en overenskomst, ikke ville have noget valg, men automatisk ville være tvunget til at være omfattet af 3Fs overenskomst. En uhyggelig tanke, som aldrig må blive til virkelighed i Danmark,” sagde han.

Store muligheder i manifest

Svend Erik Bøytler Rahbek kom i sin beretning også ind på SMV-manifestet, som KA lancerede for få måneder siden.

”2022 skal gerne blive året, hvor SMV-manifestet for alvor kommer op at flyve. Vi vil gerne inspirere bredt i det danske samfund til at løfte vores del af samfundsansvaret. Manifestet repræsenterer dem, vi er, og det, vi vil – vores vision. Det er vores håb, at SMV-manifestet ikke kun er en hensigtserklæring, men en konkret anvisning til, hvordan små og mellemstore virksomheder kan udvise ansvarlig og bæredygtig adfærd i praksis, så det skaber værdi for alle. Det er muligt at skabe en stærk kobling mellem at tjene godt og gøre godt.”

KAs formand mener, det er helt nødvendigt, at virksomheder forholder sig til fremtidens krav om bæredygtighed.

”Vi er af den opfattelse, at det bliver et krav fra alle sider. Ja, vi tror, at fremtiden i denne sammenhæng er ret nært forestående. Vi er overbeviste om, at mange virksomheder inden for de allernærmeste år bliver mødt med kravet om at dokumentere og redegøre for, hvordan virksomheden lever op til krav og forventninger om en ansvarlig og bæredygtig virksomhedsdrift,” sagde Svend Erik Bøytler Rahbek.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her