Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Arbejdsgiver ABC

Hvordan laver man en ansættelseskontrakt?

Ansættelseskontrakt

Sådan gør du

Har du ansatte i din virksomhed, er du forpligtet til at lave ansættelseskontrakter.

Men det er ikke den eneste gode grund til at lave en ansættelseskontrakt. Det er nemlig altid en god idé at nedskrive de aftaler man laver med hinanden, så der ikke opstår tvivl om hvad man har aftalt.

Hvis du f.eks i dag aftaler med din medarbejder at han ikke skal have pension, men i stedet får noget mere i løn, så kan det være enormt værdifuldt at have den aftale på skrift, så der ikke senere opstår tvivl om denne aftale.

Har du ansatte i din virksomhed, er du forpligtet til at lave ansættelseskontrakter.

Det giver desuden en god anledning til at sætte sig ned med sin nye medarbejder og gennemgå de regler og de aftaler man har med hinanden.

Det giver ro i maven for både dig og for dine medarbejdere.

Hvad er en ansættelseskontrakt?

En ansættelseskontrakt er et juridisk dokument, som bekræfter de aftaler du laver med dine medarbejdere. Ansættelseskontrakten skal udleveres senest én måned efter ansættelsens start.

Krav til en ansættelseskontrakt

Der er bestemte krav til hvad der skal indeholdes i en ansættelseskontrakt, loven siger at en ansættelseskontrakt som minimum skal indeholde disse 10 punkter:

 1. Arbejdsgiverens og medarbejderens navn og adresse
 2. Arbejdsstedets beliggenhed
 3. Medarbejderens stilling eller jobbeskrivelse
 4. Ansættelsesforholdets starttidspunkt
 5. Ansættelsesforholdets forventede varighed eller omfang, såfremt der er tale om en tidsbegrænset ansættelse (f.eks. vikariat eller opgavebestemt ansættelse)
 6. Medarbejderens rettigheder med hensyn til betalt ferie
 7. Opsigelsesvarsler
 8. Den aftalte løn (begyndelseslønnen samt eventuelle tillæg og andre løndele der ikke er indeholdt i lønnen, f.eks. arbejdsmarkedspension, bil, telefon, kost og logi) samt udbetalingsterminer
 9. Den aftalte daglige, ugentlige eller månedlige arbejdstid
 10. Angivelse af hvilken kollektiv overenskomst og/eller aftale der gælder for ansættelsen

Derudover skal kontrakten indeholde eventuelle andre væsentlige vilkår eller krav.

Det er vigtigt, at du undersøger om den medarbejder, du ansætter, er funktionær eller ikke funktionær.

Hvordan laver jeg en ansættelseskontrakt?

Der findes mange skabeloner på nettet som man kan tage udgangspunkt i. Det er vigtigt, at du søger rådgivning om din kontrakt, da der kan være mange specielle forhold, som gør sig gældende i netop din kontrakt.

Fakta: Værd at huske

 • Ansætter du en medarbejder på over 8 timer/ugen skal du lave en kontrakt
 • Kontrakten skal være udleveret senest en måned efter ansættelse.
 • Husk at undersøge om det er en funktionær, du ansætter.
 • Skal indeholde bestemte oplysninger
 • Har du en overenskomst, skal du henvise til denne i din kontrakt og følge den, når du fastsætter ansættelsesvilkårerne.
 • Få en kvittering på modtagelse af ansættelseskontrakten fra din medarbejder.

Har du brug for sparring på din kontrakt?

Er du medlem af KA hjælper vi med sparring på ansættelseskontrakter - uden at det koster ekstra.

Lad os ringe dig op til en uforpligtende snak om vores medlemskab.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her