Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Arbejdsgiver ABC

Der er mange regler om barsel og refusion

Barsel - det bør du vide...

Når en medarbejder skal være forælder, har vedkommende ret til at gå på orlov i en periode lige før termin og i en periode efter fødslen. Retten til fravær i forbindelse med at man bliver forælder følger af barselsloven:

  • Moren har som minimum ret til fire ugers barsel før termin.
  • Umiddelbart efter fødslen har hun pligt til at holde to ugers orlov.
  • Herefter har hun yderligere ret til 12 ugers barselsorlov.
  • Faren har ret til 2 ugers fædreorlov indenfor de første 14 uger efter fødslen.

Derudover har forældrene ret til yderligere 64 ugers forældreorlov - 32 uger til hver. Visse af disse uger kan udskydes til afholdelse senere. Derfor kan en barselsorlov i dag tilpasses den enkelte medarbejder.

Hvis din virksomhed er omfattet af en overenskomst, vil den overenskomst forventeligt sætte nogle rammer op for i hvilket omfang der er ret til løn under fraværet.

Den økonomiske betydning af en barsel

Barsel kan belaste en virksomhed både økonomisk og arbejdsmæssigt.

Økonomisk, fordi du kan være forpligtet til at betale løn i en del af barselsperioden. Arbejdsmæssigt, fordi du kommer til at mangle en medarbejder.

Regler for barsel og refusion

Som arbejdsgiver har du forskellige muligheder for kompensation.

Hvis du betaler fuld løn under barsel, har du ret til at modtage medarbejderens barselsdagpenge i den periode, hvor der betales løn.

Derudover er det ved lov bestemt, at virksomheder skal betale til en barselsudligningsordning, der i et eller andet omfang skal refundere forskellen på barselsdagpengene og den løn, man er forpligtet til at betale - i henhold til enten overenskomst eller individuel aftale.

Barsel.dk er Statens obligatoriske barselsudligningsordning. Derudover er der enkelte arbejdsgiverforeninger, der har oprettet deres egne barselsudliningsordninger - også kaldet barselsfonde.

Har du spørgsmål om barsel?

Medlemmer af KA får gratis rådgivning i spørgsmål om barsel - og adgang til Danmarks bedste barselsfond.
Lad os ringe dig op, så du - helt uforpligtende - kan høre om flere fordele ved at være medlem af KA.

Fakta: Betydelig lønrefusion fra KAs barselsfond

Herunder kan du se forskellen på din refusion afhængigt af, om du er medlem af KAs barselsfond eller Statens obligatoriske barselsfond (Barsel.dk).

Eksempel 1: En medarbejder med en timeløn på 131 kr. (månedsløn 21.000 kr.)

  • Refusion fra Barsel.dk: 35.609 kr.
  • Refusion fra KA Barsel: 43.168 kr.

Ekstra refusion ved medlemsskab af KA: 7.559 kr.

Eksempel 2: En medarbejder med en timeløn på 250 kr. (månedsløn 40.000 kr.)

  • Refusion fra Barsel.dk: 62.426 kr.
  • Refusion fra KA Barsel: 186.746 kr.

Ekstra refusion ved medlemsskab af KA: 124.320 kr.

Step

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her