Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Arbejdsretten kender konflikten mod Vestjysk Busser ulovlig

Arbejdsretten har i dag den 9. juni 2017 afsagt sin dom i 3Fs konflikt mod Vestjysk Busser, der har overenskomst med Arbejdsgiverforeningen KA og Krifa. Dommen giver KA medhold i, at konflikten er ulovlig. Og det er KAs direktør Karsten Høgild tilfreds med.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

“Vi forventer, at 3F nu vil ophæve konflikten med Vestjysk Busser, der allerede er omfattet af vores overenskomst. Og vi har også en klar forventning om, at en organisation, der er så stor som 3F, vil kunne finde ud af at overholde de spilleregler, der er for konflikter. Når der er så udbredte muligheder for at iværksætte konflikt, må 3F overholde de få spilleregler, der er,” udtaler Karsten Høgild, direktør i KA.

Virksomhedens indehaver, Arnbjørn Fagraklett, er glad for dommen:

“Det har været en hård konflikt, som jeg er glad for, at Arbejdsretten har kendt ulovlig. Jeg håber, at det vil være en anledning for 3F til at overveje, om det giver mening at iværksætte konflikt mod en virksomhed, der allerede er omfattet af en overenskomst, som giver gode og trygge ansættelsesforhold for mine medarbejdere. En konflikt mod min virksomhed giver ikke mening, når jeg har konkurrenter i branchen, der kan køre uden om overenskomster og uden om 3F. Selv vognmænd, der har 3Fs overenskomst, undrer sig over, at 3F vil bruge ressourcer på denne konflikt,” siger Arnbjørn Fagraklett, indehaver af Vestjysk Busser.

Følger retspraksis
Det er normal procedure, når et LO-forbund iværksætter konflikt mod en virksomhed, der står udenfor DA/LO-systemet, at fagforeningen angiver hvilke medarbejdere, der ikke længere vil møde på arbejde på grund af konflikten. Det har 3F ikke gjort i denne sag, og derfor finder Arbejdsretten konflikten ulovlig.

“Vi forventer, at 3F nu vil ophæve konflikten med Vestjysk Busser, der allerede er omfattet af vores overenskomst. Og vi har også en klar forventning om, at en organisation, der er så stor som 3F, vil kunne finde ud af at overholde de spilleregler, der er for konflikter.”

Karsten Høgild, direktør, KA

“Retspraksis er meget klar: Når en fagforening iværksætter konflikt mod en virksomhed, skal fagforeningen oplyse virksomheden om hvilke medarbejdere, der nedlægger arbejdet. Og det er ganske rimeligt, at en virksomhed får den viden og får mulighed for at håndtere den ændrede situation,” konstaterer Bjørn Carlsen, juridisk chef i KA.

KAs og 3Fs fællessag
KA vil nu gå i tænkeboks om, hvorvidt der på vegne af virksomheden skal rejses et erstatningskrav mod 3F:

“Vi vil undersøge mulighederne for at rejse et erstatningskrav mod 3F. Det er sket før, når en konflikt er blevet kendt ulovlig, at en fagforening har betalt erstatning til en konfliktramt virksomhed, der har lidt et økonomisk tab som følge af konflikten,” siger Karsten Høgild.

Uanset hvad der sker i forhold til et eventuelt erstatningskrav, har KA denne opfordring til 3F:

“For det første forventer vi, at 3F omgående giver besked til jobcentret, så ledige igen kan henvises til Vestjysk Busser, der overholder vores overenskomst med Krifa. Både 3F og KA har en interesse i, at så mange ledige som muligt kan få arbejde på overenskomstmæssige vilkår. For det andet håber vi, at 3F nu vil besinde sig og bruge kræfterne på de virksomheder, der ikke har en overenskomst. Det vil fagforeningen vinde både vores og de fleste danskeres respekt ved,” fastslår Karsten Høgild, direktør i KA.

Del denne artikel: