Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Coronavirus

Coronavirus: Overblik over hjælpepakker

Få overblik over hjælpepakker og lønkompensation

Har du brug for hjælp til at finde rundt i hjælpepakker, forlængede momsfrister og lønkompensation, så læs med herunder.

 

Vaccination mod COVID-19: Værd at vide som arbejdsgiver

Vi har samlet en række spørgsmål og svar, som kan være relevante at kende som arbejdsgiver. Læs mere.  

 

Kompensationsordninger justeres (aftalen fra 19. maj 2021)

Folketinget har besluttet at udfase de generelle corona-kompensationsordninger pr. 1. juli 2021. Ordningerne erstattes af nye tilpassede ordninger, som fokuserer særligt på udsatte virksomheder. Læs mere.

 

Ny aftale løfter hjælp til selvstændige og forlænger hjælpepakker (aftalen fra 8. februar 2021)

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der giver yderligere hjælp til gavn for selvstændige, virksomheder og lønmodtagere. Læs mere.

 

Hjælpepakker forlænges og udvides (aftalen fra 27. oktober 2020)

Regeringen og et flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der forlænger og i nogle tilfælde udvider de eksisterende hjælpepakker frem til den 31. januar 2021. Læs mere.

 

Midlertidig arbejdsfordelingsordning forlænges til 2021 (aftalen fra 27. november 2020)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger den midlertidige arbejdsfordelingsordning, så den kan benyttes af virksomhederne på det private arbejdsmarked i alle 12 måneder i 2021. Læs mere.

 

Lønkompensation tilpasses genåbning (aftalen fra 15. april 2021)

I forbindelse med den igangværende genåbning har regeringen og arbejdsmarkedets parter besluttet at justere lønkompensationsordningen. Læs mere.

 

Lønkompensation (aftalen fra 14. januar 2021)

Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger lønkompensationsordningen. I forbindelse med forlængelsen genindføres muligheden for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn. Læs mere.

 

Lønkompensation (aftalen fra 10. december 2020) 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter genindfører lønkompensationsordningen i hele landet. Ordningen vil gælde frem til restriktionerne ophører. Læs mere.

 

Lønkompensation (aftalen fra 31. august 2020) 

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har lavet en trepartsaftale, der afløser den aftale, der blev indgået i marts 2020. Læs mere.

 

Lønkompensation (aftalen fra marts 2020)

Politikerne og arbejdsmarkedets parter har indgået en trepartsaftale, der giver virksomhederne mulighed for at få refunderet lønudgifter. Ordningen kan ansøges på virk.dk. 

Værd at vide om lønkompensation

Q and A om lønkompensation

 

Hjemsendelse af medarbejdere

Muligheden for hjemsendelse er en oplagt måde at imødegå negative økonomiske konsekvenser af coronavirus. Læs mere og se forslag til hjemsendelsesskrivelse.

 

Momslåneordning og udvidelse af A-skattelåneordning (aftalen fra 28. januar 2021)

Momslåneordning for små og mellemstore virksomheder samt en udvidelse af A-skattelåneordningen - læs mere.

 

Udskudt betaling af moms og skat

Flere frister for betaling af moms og skat er blevet udskudt – få overblikket her.

 

Ordningen om barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn (aftalen fra 7. december 2020).

Ordningen om barselsdagpenge til forældre med hjemsendte børn som følge af covid-19 forlænges. Læs mere

 

Refusion af sygedagpenge

Politikerne har besluttet at give arbejdsgivere og selvstændigt erhvervsdrivende statslig refusion fra første sygefraværsdag for personer, der er smittede eller i karantæne på grund af coronavirus. Læs mere.

 

Staten stiller garanti for nye lån til virksomheder

Der er åbnet en ny garantiordning i Vækstfonden for virksomheder, der er ramt af konsekvenserne af coronavirus. Læs mere.

 

Nedlukning genåbner kompensationsordninger (aftalen fra 10. december 2020)
Kompensationsordningen for faste omkostninger og kompensationsordningen for selvstændige mv. genåbnes. Læs mere.

 

Midlertidig kompensationsordning for tvangslukkede selvstændige (aftalen fra 3. december 2020) 

Folketinget justerer kompensationsordningen fra foråret 2020 med tilbagevirkende kraft. Læs mere.

 

Midlertidig kompensationsordning for selvstændige

Ordningen er for virksomheder, der forventer et omsætningstab på mindst 30 procent som følge af coronavirus. Læs mere.

 

Midlertidig kompensation for faste udgifter

Virksomheder, der oplever et stort fald i omsætningen på grund af coronavirus, kan få refunderet en del af de faste omkostninger. Læs mere.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her