Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Dom: Fyring i forbindelse med graviditetsplaner ikke ulovlig

Vestre Landsret har den 28. januar afgjort, at en ansats graviditetsplaner ikke er en sikkerhed mod fyring. Dommens præmisser er interessant, mener KA.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

En tøjforretning ansatte den 1. juli 2008 en medarbejder til forefaldende arbejde i forretningen. Men hun blev opsagt den 22. august indenfor prøvetiden, da hun ikke passede ind i forretningen. Imidlertid valgte den ansatte at lægge sag an mod tøjforretningen, fordi hun mente, at fyringen hang sammen med, at hun to dage før fyringen havde fortalt, at hendes mand gerne ville have et barn mere, men det ønskede hun ikke.

Både Byretten i Kolding og Vestre Landsret dømte, at fyringen ikke havde sammenhæng med medarbejderens udtalelser, idet hun havde ytret, at hun ikke ønskede flere børn. Og derfor var fyringen ikke en overtrædelse af ligebehandlingsloven.

De to instanser lagde vægt på, at hun ikke selv ønskede graviditet, og derfor var hun ikke omfattet af beskyttelse mod opsigelse.

“Landsrettens dom antyder, at beskyttelsen mod afskedigelse kan udvides, men når der ses på den øvrige retspraksis, er det dog ikke nærliggende at antage, at retsstillingen går i den retning,” siger Nikolaj Nikolajsen, juridisk chef i KA.

Nikolaj Nikolajsen oplyser, at i næsten tilsvarende sager, hvor den ansatte havde ønsket at blive gravid i kraft af påbegyndt fertilitetsbehandling, er ønsket om at blive gravid ikke tillagt nogen vægt.

Del denne artikel: