Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Feriegarantiordning

 

Overenskomstdækkede virksomheder har – gennem deres medlemskab af KA – mulighed for at undlade at overføre feriepenge til FerieKonto og i stedet udbetale pengene direkte til medarbejderen, når ferien afholdes.

KAs Feriegarantiordning sikrer, at en medarbejder kan få udbetalt sine feriepenge – også selv om virksomheden er gået konkurs.

 

Hvad dækker KAs Feriegarantiordning?

KAs Feriegarantiordning dækker feriepenge, når en medlemsvirksomhed går konkurs. 

Feriefridage og søgnehelligdagsbetaling er ikke omfattet af KAs feriegarantiordning. Disse krav henvises til Lønmodtagernes Garantifond.

Funktionærer og elever er ikke omfattet af KAs feriegarantiordning og henvises derfor til Lønmodtagernes Garantifond.

 

Hvem dækker i overgangsåret i forhold til den nye ferielov?

Ferie optjent i overgangsåret – altså i perioden fra den 1. september 2019 til og med 30. august 2020 dækkes af Lønmodtagernes Garantifond.

 

Hvordan anmelder jeg et feriepengekrav?

For at anmelde dit krav, skal du ansøge her på siden og vedhæfte følgende dokumentation:

 

1. Oversigter over optjent og afholdt ferie fra www.borger.dk/feriepenge.

Oversigterne findes sådan her:

 • Log på www.borger.dk/feriepenge med dit NemID ved at klikke på den grønne boks ”Optjente feriepenge – se optjente feriepenge” og derefter på ”Videre”.
   
 • Under overskriften ”Dit overblik” kan du se, hvilke ferieår du har feriepenge til gode for.
   
 • Klik på ”Se detaljer” for det/de ferieår, du vil søge for og print eller gem dokumentet som pdf-fil.
   
 • Klik også på ”Se tidligere bestillinger” og print eller gem dokumentet som pdf.fil.
   
 • Det er vigtigt, at både dit navn og cpr.nr. fremgår af oversigten.

 

Særligt vedrørende skærmprint fra mobiltelefoner og tablets: Det er ikke alle oplysninger, som kommer med, hvis der fremsendes skærmprint fra mobiltelefon, og vi opfordrer derfor til, at der anvendes pc til indhentelse af oversigter.

 

2. Er du uenig i den saldo, der fremgår af oversigten over "Optjent ferie" på www.borger.dk/feriepenge, bedes du oplyse, hvad du mener nettoferiepengegrundlaget bør være samt medsende dokumentation herfor. Det kan eventuelt være i form af den sidste lønseddel for det pågældende optjeningsår. 

 

3. Hvis din fagforening anmelder kravet for dig, skal der desuden vedhæftes en opgørelse af feriepengekravet fordelt på optjeningsperioder og med angivelse af antal feriedage og netto feriepengebeløb. Fagforeningen skal lave denne opgørelse for dig. Ansøges der for flere perioder, skal hver periode opgøres for sig.

 

For at mindske sagsbehandlingstiden er det vigtigt, at vi modtager al dokumentation på én gang.

 

Anmelder din fagforening feriepengekravet på vegne af dig, skal du kontakte din fagforening med evt. spørgsmål.

Anmelder du selv dit feriepengekrav, og har du i den forbindelse spørgsmål til ansøgningen eller ovenstående, er du velkommen til at kontakte Birgitte på tlf. 82 132 147 eller mail birgitte@ka.dk.  

 

Hvornår modtager jeg mine feriepenge?

Når din sag er færdigbehandlet, vil du modtage en mail om, at du nu kan søge om at få dine feriepenge udbetalt via www.borger.dk/feriepenge.

En eventuel afvisning af din anmeldelse vil også blive sendt til dig på mail. 

Dine feriepenge kan tidligst udbetales 4 uger før, du holder ferie.

Er sagen anmeldt af din fagforening, eller har du anført din fagforening som repræsentant i sagen, vil samtlige beskeder i sagen tilgå fagforeningen, og du vil dermed blive orienteret om sagen fra fagforeningen.

 

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Da vi ved, at det har stor betydning for dig at få udbetalt feriepengene, er det vigtigt for os at have en kort sagsbehandlingstid, og vi bestræber os derfor på, at du kan søge feriepenge inden for 30 dage efter anmeldelsen til KA.

Dog vil sagsbehandlingstiden variere alt efter, hvor mange anmeldelser vi modtager, ligesom der kan være forskelle fra sag til sag. Endelig afhænger sagsbehandlingstiden også af, om vi modtager al relevant dokumentation i sagen sammen med ansøgningen, eller om vi skal vente på, at noget eftersendes.

Vi bestræber os selvfølgelig på at udbetale feriepengene hurtigst muligt.

 

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA ved at sende en mail på birgitte@ka.dk eller ringe på tlf. 82 132 147. Når du kontakter os, er det vigtigt, at du oplyser, hvilken virksomhed du var ansat i samt din fødselsdato.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her