Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Personale

Fravær

Feriegarantiordning

Overenskomstdækkede virksomheder har gennem medlemskab af KA mulighed for at undlade, at overføre feriepenge til FerieKonto, men kan i stedet udbetale pengene direkte til medarbejderen, når ferien afholdes.

KAs feriegarantiordning sikrer, at en medarbejder kan få udbetalt sine feriepenge, uanset virksomhedens økonomiske status.

Hvad dækker KAs feriegarantiordning?

KAs feriegarantiordning dækker feriepenge, når en medlemsvirksomhed går konkurs. 

Feriefridage og søgnehelligdagsbetaling er ikke omfattet af KAs feriegarantiordnings dækning. Disse krav henvises til Lønmodtagernes Garantifond.

Funktionærer og elever er ikke omfattet af KAs feriegarantiordning og henvises derfor til Lønmodtagernes Garantifond.

Hvordan anmelder jeg et feriepengekrav?

For at anmelde dit krav, skal du ansøge her på siden og vedhæfte følgende dokumentation:

  • Oversigter vedrørende feriepenge fra www.borger.dk – du finder oversigterne sådan her: Log på www.borger.dk med dit NemID. Når du er logget ind og står på forsiden, skal du finde boksen ”Arbejde, dagpenge, ferie” og vælge ”ferie”. Herefter kan du i den grønne boks til højre klikke på ”Se optjente feriepenge” og herefter på ”Videre”. Som du vil se, er der to faneblade - "Optjent ferie" og "Se tidligere ansøgninger" - vi skal bruge begge oversigter. Det er vigtigt, at dit navn og cpr.nr. fremgår af udskrifterne, du sender os. 

Er du uenig i den saldo, der fremgår af oversigten over "Optjent ferie" på www.borger.dk, så bedes du oplyse, hvad du mener nettoferiepengegrundlaget bør være samt medsende dokumentation herfra. Det kan eventuelt være i form af den sidste lønseddel for det pågældende optjeningsår. 

For at mindske sagsbehandlingstiden er det vigtigt, at vi modtager al dokumentation på én gang.

Hvornår modtager jeg mine feriepenge?

Når din sag er færdigbehandlet vil du modtage en mail om, at du nu kan søge om at få dine feriepenge udbetalt via www.borger.dk.

En eventuel afvisning af din anmeldelse vil også blive sendt til dig på mail. 

Du kan tidligst få udbetalt dine feriepenge 4 uger før du holder ferie.

Hvor lang er sagsbehandlingstiden?

Da vi ved, at det har stor betydning for dig at få udbetalt feriepengene, er det vigtigt for os, at have en kort sagsbehandlingstid, og vi bestræber os derfor på, at du kan søge feriepenge inden for 30 dage efter anmeldelsen til KA. Dog vil sagsbehandlingstiden variere alt efter, hvor mange anmeldelser vi modtager, ligesom der kan være forskelle fra sag til sag.

Vi bestræber os selvfølgelig på, at udbetale feriepengene hurtigst muligt.

Har du spørgsmål?

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte KA ved at sende en mail på ferie@ka.dk. Når du kontakter os, er det vigtigt, at du oplyser, hvilken virksomhed du var ansat i samt din fødselsdato.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her