Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Folketinget åbner døren for KAs nye overenskomst med Det Faglige Hus

Efter et langstrakt forløb vedtog Folketinget kort før jul en ny taxi-lov, som er unik, da KAs overenskomst for første gang er skrevet ind i lovgivningen som blandt de mest repræsentative overenskomster indenfor taxikørsel.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

I de seneste måneder har Folketingets partier og regeringen arbejdet på at genoprette retstilstanden efter Højesterets afgørelse i Nortra-sagen, som underkendte Trafikstyrelsens praksis i forhold til tildelinger af tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Kort før jul vedtog Folketinget så en ny lov, som blåstempler følgende overenskomster:

  • ATAX med 3F
  • ATD med 3F
  • KA med Det Faglige Hus

Det er historisk, mener Karsten Høgild, direktør i KA:

“At KAs overenskomst nu er indskrevet i lovgivningen, som hørende til de meste repræsentative kollektive overenskomster, betragter jeg som en sejr og et lille skridt i retning af at sikre reel valgfrihed af overenskomst for danske virksomheder.”

Han bemærker, at der indtil 3. behandlingen var forsøg på at ændre taxi-loven, så 3Fs overenskomst med Atax ville få monopolstatus i forhold til at få tilladelser til erhvervsmæssig persontransport.

Men transportminister Ole Birk Olesen var betænkelig ved det og skrev til Folketingets transportudvalg:

“Jeg kan støtte, at der for at sikre klarhed i lovgivningen indarbejdes en præcisering i tillægsbetænkningen, der med eksempler tydeliggør, hvilke overenskomster der i dag må anses som repræsentative og dermed retningsgivende for omkostningsniveauet for løn- og ansættelsesvilkår inden for taxi-området. Hermed vil der være skabt klarhed over, hvordan retstilstanden fra før Nortra- dommen er retableret.”

Dansk Folkeparti udarbejdede en betænkning, som Venstre, Det Konservative Folkeparti, Liberal Alliance og Det Radikale Venstre tilsluttede sig. Det lød:

“I dag er der tre landsdækkende overenskomster på taxiområdet: 1) ATAX med 3F, 2) ATD med 3F og 3) KA med Det Faglige Hus. DF, V, LA, RV og KF anser alle 3 overenskomster for at være repræsentative på taxiområdet og indgået af repræsentative arbejdsmarkedsparter. En overenskomst mellem KA og 3F ville partierne derfor også opfatte som repræsentativ.”

Loven blev vedtaget med 89 stemmer for forslaget (S, DF, V, LA, RV, SF, KF) og 15 stemmer imod forslaget (EL, ALT).

Del denne artikel: