Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Har du husket, at TR-vederlag skal udbetales med decemberlønnen?

Hvis I har en tillidsrepræsentant i jeres virksomhed, nærmer vi os tidspunktet, hvor vederlaget skal udbetales.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

De tillidsrepræsentanter, som er valgt under overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, har krav på et særligt vederlag som kompensation for den tid, der anvendes på hvervet udenfor arbejdstiden.

Hvis I har en tillidsrepræsentant i jeres virksomhed, nærmer vi os tidspunktet, hvor vederlaget skal udbetales.

Sådan beregnes vederlaget

For at opnå ret til at modtage vederlaget skal tillidsrepræsentanten i første omgang vælges til et gyldigt valg i henhold til overenskomsten. Det er i øvrigt en forudsætning for udbetalingen, at tillidsrepræsentanten har gennemført et tillidsrepræsentantkursus afholdt af Det Faglige Hus.

Efter gennemførelse af kurset modtager medarbejderen et kursusbevis, og en kopi af beviset udleveres til dig. Når du har modtaget en kopi af kursusbeviset, udløses pligten til at betale vederlaget.

Vederlaget udgør 9.000 kr. pr. år, og det udbetales med decemberlønnen. Der beregnes ikke pension, feriepenge eller overenskomsttillæg af beløbet.

Hvis medarbejderen ikke har været tillidsrepræsentant i den fulde periode og dermed ikke er berettiget til det fulde vederlag, beregnes størrelsen forholdsmæssigt i forhold til, hvornår tillidsrepræsentanten er valgt.

Ovenstående gælder alene for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus for perioden 2022 – 2025.

For øvrige overenskomstperioder kan udgangspunktet være anderledes. Vi anbefaler derfor altid, at vores medlemmer kontakter KA’s juridiske afdeling, hvis du har konkrete spørgsmål i relation til dine medarbejdere.

Del denne artikel: