Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Hvordan håndterer du prisstigninger på byggematerialer?

Den seneste tids stigende priser på byggematerialer rejser spørgsmålet: Hvem skal betale?

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Byggebranchen har den seneste tid oplevet store prisstigninger på materialer. Det rejser spørgsmålet om, hvem der skal betale for de højere priser på materialer.

Kan prisstigningen sendes videre til kunden? Eller er det håndværkeren, der må bære omkostningen?

Det afgørende i situationen er, hvad der står i aftalen. Har man ret til at regulere sine priser, eller er de faste i hele perioden?

Udgangspunktet er, at den tilbudte pris er fast, og det kræver derfor en særlig aftale om noget andet, før håndværkeren har ret til at regulere sine priser og dermed sende regningen for prisstigningen videre til kunden.

AB Forbruger
Bygger du for en forbruger og har man ikke aftalt noget særligt eller er der aftalt AB Forbruger, er udgangspunktet det ovenfor beskrevne – at prisen er fast i hele kontraktperioden.

Håndværkeren har derfor ikke ret til at regulere sine priser, hvis prisen på materialerne stiger efter aftalens indgåelse.

Det er derfor håndværkeren, der må bære omkostningen for de højere materialepriser.

AB 92
Har man indgået en entrepriseaftale med AB 92, er udgangspunktet ligeledes, at prisen er fast i kontraktperioden, og der ikke er adgang til at regulere priserne.

Men har man i forbindelse med aftalens indgåelse taget Håndværksrådets/SMVdanmarks standardforbehold til AB 92, er der i standardforbeholdets punkt 9 aftalt, at Bygge- og Boligstyrelsens pris- og tidscirkulære gælder.

Efter disse regler er prisen fast de første 12 måneder efter tilbudsdagen, hvorefter prisen indeksreguleres.

Oplever man ekstraordinære prisstigninger inden for de første 12 måneder, indeholder pris- og tidscirkulæret en såkaldt ”katastrofeklausul”, hvorefter man har ret til at indeksregulere sine priser. Der er dog skrappe krav til, at man har ret til en sådan indeksregulering.

Alle følgende betingelser skal være opfyldte, før indeksregulering kan ske:

  • Prisstigningen skal være ekstraordinær. Herved menes, at prisen skal være steget med min. 10 % i forhold til prisen på tilbudsdagen. Herudover forøges denne procentsats med 0,5 % for hver måned, der er gået siden tilbudsdagen.
  • Prisstigningen skal være generel. Det vil sige, at prisstigningen skal gælde bredt i markedet og ikke blot for en enkelt leverandør.
  • Prisstigningen skal overstige 0,5 % af den samlede entreprisesum.
  • Prisstigningen skal kunne dokumenteres.

AB18/ABForenklet
Har man aftalt de nye AB regler AB18 eller AB Forenklet, behøver man ikke at tage forbehold for indeksregulering, da de ovenfor nævnte regler fra pris- og tidscirkulæret er indarbejdet i begge regelsæt. Man har derfor automatisk ret til at indeksregulere sine priser.

Det eneste, man skal være opmærksom på, er, at der ikke er aftalt særlige betingelser i kontrakten, der ændrer på dette og afskærer håndværkeren fra at indeksregulere. Dette ses af og til i bygherres og hovedentreprenørers fravigelser til AB18.

Læs mere om indeksregulering på SMVdanmarks hjemmeside

Del denne artikel: