Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Indefrysning af feriemidler for udenlandske medarbejdere

I tilfælde, hvor man har udenlandske medarbejdere ansat, som på et tidspunkt rejser hjem, opstår spørgsmålet, hvornår de kan få deres indefrosne feriemidler udbetalt, helt naturligt.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Som tidligere nævnt kommer de indefrosne feriemidler først til udbetaling ved den enkelte medarbejders tilbagetrækning fra det danske arbejdsmarked. Dette gælder for alle på det danske arbejdsmarked, og der kan ikke gøres undtagelser for indefrysningen af feriemidlerne for bestemte medarbejdere.

I tilfælde, hvor man har udenlandske medarbejdere ansat, som på et tidspunkt rejser hjem, opstår spørgsmålet om, hvornår de kan få deres indefrosne feriemidler udbetalt, helt naturligt.

I sådanne tilfælde skal medarbejderne ikke nødvendigvis vente helt til pensionsalderen for at få pengene udbetalt. Medarbejdere kan via den offentlige løsning ansøge om at få feriemidlerne udbetalt fra Lønmodtagernes fond for Tilgodehavende feriemidler eller virksomheden inden folkepensionsalderen, hvis de forlader det danske arbejdsmarked ved blandt andet varigt ophold i udlandet.

En medarbejder skal kunne dokumentere, at denne har taget varigt ophold i udlandet – i denne forbindelse vil det kunne anses som tilstrækkelig dokumentation, at den pågældende har været bosiddende i udlandet i 6 på hinanden følgende måneder.

Hertil bemærkes, at kravet om varigt ophold i udlandet sammen med kravet om, at lønmodtageren har forladt arbejdsmarkedet, vil indebære, at der kan ske udbetaling til en udstationeret lønmodtager til Danmark, som har afsluttet sin udstationering.

Derimod vil en lønmodtager, som er bosiddende i udlandet, men arbejder i Danmark, ikke kunne få sine tilgodehavende feriemidler udbetalt, medmindre lønmodtageren forlader det danske arbejdsmarked. I et sådant tilfælde vil beløbet dog godt kunne udbetales, selvom lønmodtageren ikke flytter bopæl.

Der er altså både et krav om, at man tager varigt ophold i udlandet samt forlader det danske arbejdsmarked.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du naturligvis velkommen til at kontakte KA.

Del denne artikel: