Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

KA og Det Faglige Hus indleder overenskomst-forhandlinger

Efter Kristelig Fagbevægelses opsigelse af overenskomsten med Arbejdsgiverforeningen KA på et møde i Krifas repræsentantskab fredag går Det Faglige Hus til forhandlingsbordet. Parterne vil sikre en alternativ overenskomst indenfor den danske model og for at arbejde for en tiltrængt modernisering af begrebet kollektive overenskomster. Opsigelsen har effekt fra efteråret 2017, men både KA og Det Faglige Hus forventer at kunne præsentere en ny overenskomst til afløsning for den, der udløber, i løbet af foråret 2017.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Kristelig Arbejdsgiverforening (KA) har taget Kristelig Fagbevægelses opsigelse af den kollektive overenskomst til efterretning og indleder nu forhandlinger med Det Faglige Hus om at indtræde som overenskomstpart med henblik på at sikre valgfrihed inden for den danske model, og at der også i fremtiden er gode aftaler for de mange tusinde danske lønmodtagere, som er omfattet af en KA-overenskomst.

Krifas ønske om at træde ud af overenskomsten har været under opsejling gennem flere måneder. Og for KA har det været afgørende, at man også fortsat kan sikre, at der er et alternativ for danske arbejdspladser under den danske model, nemlig det alternativ, som arbejdsgiverforeningen og Krifa har stået for siden 1899. Overenskomsten med Krifa udløber om et år. Formålet med forhandlingsforløbet mellem KA og Det Faglige Hus er, at de sammen forhindrer, at der skabes et overenskomst-monopol:

“Vi hylder både den danske model og aftalefriheden på det danske arbejdsmarked, og derfor er det afgørende vigtigt for os, at danske arbejdspladser, der ønsker at være omfattet af en dansk overenskomst, har en reel valgmulighed. Vi er glade for, at Det Faglige Hus har taget imod vores opfordring til træde ind som forhandlingspart. Det Faglige Hus viser dermed stor vilje til at tage ansvar overfor valgfriheden på det danske arbejdsmarked.”

“Vi glæder os til forhandlingerne med Det Faglige Hus. På den ene side har vi nu en garant for, at en 100-årig overenskomst-tradition fortsætter. Og på den anden side tror vi, at vi sammen med det Det Faglige Hus kan udstikke nye rammer for fremtidens arbejdspladser til gavn for både lønmodtagere og arbejdsgivere – og ikke mindst for at sikre vækst og gode arbejdsforhold på fremtidens arbejdsmarked,” siger direktør i KA Karsten Høgild.

“Vi hylder både den danske model og aftalefriheden på det danske arbejdsmarked, og derfor er det afgørende vigtigt for os, at danske arbejdspladser, der ønsker at være omfattet af en dansk overenskomst, har en reel valgmulighed.”

Karsten Høgild, direktør, KA

I Det Faglige Hus har man holdt sig afventende, så længe KA og Krifa fortsat har haft igangværende forhandlinger. Det Faglige Hus deler imidlertid KAs bekymring om, at DA og LO vil udbygge sin majoritet til et fuldstændigt monopol – og har derfor påtaget sig det ansvar, der ligger i at være en overenskomstpart.

“Situationen er allerede i dag bekymrende, fordi LO efterhånden kun repræsenterer halvdelen af de lønmodtagere, der er beskæftiget inden for deres områder, og i nogle brancher har en så lav organisationsprocent, at forbundene ikke er længere er repræsentative nok.”

“Det er en del år siden, at LO gav os en kurv, og vi møder derfor gerne frem til forhandlinger med KA og påtager os rollen som garant for, at der også i fremtiden er kollektive overenskomster, der sikrer lønmodtagere deres rettigheder,” siger landsformand Johnny Nim.

Johnny Nim ser frem til en god og konstruktiv dialog med KA. Desuden er invitationen fra KA en enestående mulighed for at se på de kollektive overenskomster med nye briller og modernisere dem, så de passer til den moderne lønmodtager og et nutidigt arbejdsmarked.

Del denne artikel: