Kontakt KAOm KAPresseGRATIS nyhedsbreve
NYHED

06. dec 2013 - kl. 15:45

Lean er en måde at tænke på...

I samarbejde med Howbiz har KA og KA Pleje et godt tilbud til sine medlemmer om et Lean-udviklingsforløb. Direktør i Howbiz Jacob Steendahl Nielsen fortæller her om, hvad Lean er, og hvilken værdi Lean kan have for virksomheder.
Af: Stefan Vase

Hvordan man organiserer sin virksomhed og flowet i virksomheden, kan få overordentlig stor betydning. Det viser erfaringerne med Lean.

Lean og Howbiz

Lean er en visionsdrevet filosofi, hvor målet er at skabe en kultur, der til enhver tid tager udgangspunkt i, hvad der skaber værdi for kunden - og samtidig stræber efter at fjerne de aktiviteter, der ikke skaber værdi.

Læs mere om Lean og tilbuddet til KAs og KA Plejes medlemmer (PDF).

Howbiz er er management konsulentvirksomhed, som tilbyder konsulentydelser, foredrag & workshops, uddannelse & træning. Howbiz har hjulpet både private og offentlige kunder i en årrække.

Læs mere om Howbiz (PDF).

- Lean er ikke et rationaliserings- og nedskæringsværktøj, men nærmere et kompas til hele virksomheden, siger Jacob Steendahl Nielsen, ph. d. i operation management og direktør i Howbiz.

Resultaterne af Lean taler for sig selv: Virksomheder, der arbejder med Lean er vindervirksomheder. 93 procent af de virksomheder, som præsterer bedst i Europa, anvender Lean. Det viser en europæisk undersøgelse fra 2008.

Jacob Steendahl Nielsen, ph. d. i operation management, cand.merc. og direktør i Howbiz, fortæller i dette interview om, hvad Lean er.

- Lean er en systematisk arbejdsmetode til at skabe merværdi for kunden, hvor man ser på sine forretningsgange, sine arbejdsgange og sin måde at organisere på - og fjerne spild; altså det, der ikke skaber værdi set fra kundens perspektiv. Inden for Lean arbejdes med otte spildtyper, som kendetegner det, der ikke skaber værdi: ventetid, unødvendig service, lager, bevægelse, transport, uudnyttede evner, tab af viden, fejl og unødvendige arbejdsgange.

Målet er at skabe et optimalt flow gennem virksomheden, forklarer Jacob Steendahl Nielsen:

- Man analyserer og fjerner alt unødvendig for at få tingene til at glide. Nøgleordet her er flow; det vil sige at skabe en kontinuerligt forløbende proces i sine arbejdsgange uden stop, samt at kunne gennemføre sine arbejdsgange med mindst mulig spild eller bøvl.

- Det er vigtigt at forstå, at Lean er ikke et rationaliserings- og nedskæringsværktøj, men nærmere et kompas til hele virksomheden. Det betyder, at Lean skal bruges til at lede virksomheden i den mest direkte retning til værdiskabelse for kunden, hvorved virksomheden kan levere flere og bedre ydelser og produkter til kunden. Lean arbejder ud fra devisen om at have en produktion, der leverer de rigtige varer/servicer til den rette tid, i den rette kvalitet og til en konkurrencedygtig pris.

Produktion er mange ting
Kan Lean bruges i andre virksomheder end produktionsvirksomheder?

- Det afhænger af ens forståelse af produktion. Normalt så tænker man produktion, som at man producerer en fysisk komponent. Men produktion kan også være en serviceydelse. Vi har lige arbejdet med Lean på Aalborg Sygehus og i en børnehave. Alt er egentlig produktion, men det er bare forskellige typer af produktion. Det kan bruges i alle kontekster, hvor der er processer og arbejdsgange.

Hvilken dokumenteret forskel gør Lean?

- Lean kan skabe markante resultater inden for alle performanceområder. Men det handler om at implementere det rigtigt. Hvis man gør det rigtigt, kan man øge produktiviteten og effektiviteten, derudover opnår man markante forbedringer af kvaliteten, kortere udviklings- og gennemløbstid. Vi arbejdede med en afdeling i SKAT, hvor effektiviteten blev forbedrede med 432 procent. I den afdeling, hvor Lean blev implementeret, løb de altså markant fra de andre afdelinger, der ikke arbejdede med Lean.

Lean gør noget godt for arbejdsmiljøet
Kan effekten af LEAN altid gøres op i tal - eller kan man også se effekten af LEAN på andre områder?

- Vi har i Howbiz været med i et 3-årig forskningsprojekt sammen med AAU, DTU og NFA om Leans indvirkning på det psykiske arbejdsmiljø, og vi kan sige, at hvis man implementerer Lean rigtigt, kan man forbedre arbejdsmiljøet markant. Vi havde et Lean-forløb med en Spar Nord-afdeling, som havde udfordringer med det psykiske arbejdsmiljø og trivsel. Vi målte arbejdsmiljøet både før Lean-processen og efter, og efterfølgende blev de faktisk en af bankens mest velfungerende afdelinger.

Men det er imidlertid en forudsætning for et bedre arbejdsmiljø, at bevæggrundene for Lean er de rigtige, mener Jacob Steendahl Nielsen:

- Hvis Lean ikke implementeres for at rationalisere/bespare, men derimod for at effektivisere - det vil sige, at vi både skaber trivsel og mere effektive arbejdsgange - så ser vi, at arbejdsmiljøet forbedres, der sker færre arbejdsulykker, og antallet af anmærkninger fra myndigheder kan falde med op til 90 procent, fordi der kommer styr på processerne. Det er det, vi i Howbiz kalder bæredygtig Lean.

Om det særlige tilbud til medlemmerne
Hvad er det for et tilbud, I konkret har?

- Med tilbuddet til jeres medlemmer får medlemmerne mulighed for at afprøve Lean konceptet på egen organisation, hvor der både vil komme konkrete gevinster ud af det samt metoder til selv at arbejde videre med Lean bagefter. Vi har i Howbiz en grundfilosofi om at det er vigtig, at organisationerne selv bliver i stand til at kunne arbejde med Lean i dagligdagen. Derfor lægger vi meget vægt på at sikre en optimal kompetenceforøgelse hos vores kunde. Hvis vi skal have den fulde effekt ud af Lean, skal Lean drives af organisationen selv.

Er det, fordi det er en meget organisk proces? Kommer der hele tiden nye ting, man skal tage fat på?

- Verden forandrer sig. Hvis verden var status quo, og hvis kunderne altid ville have de samme produkter, og hvis teknologien ikke forandrede sig, så ville du måske blive færdig. Men så kommer der en ny teknologi, og derfor er der hele tiden nye processer, der skal ind i organisationen. Lean er ikke et projekt: Det er en kultur, det er et mindset. Det handler om hele tiden at tilpasse sig hurtigt til de nye markedsvilkår og teknologiske muligheder, slutter Jacob Steendahl Nielsen fra Howbiz.


 
BLIV MEDLEM
Vi hjælper og støtter danske SMVer og iværksættere

Ophavsretten tilhører KA - Kristelig Arbejdsgiverforening.

Du er velkommen til at dele artiklen vidt og bredt, så længe at du krediterer KA og henviser til KAs hjemmeside. Du må ikke bruge artiklen til kommercielle formål eller foretage ændringer i teksten.

CC BY-NC-ND 2.5

 

Kristelig Arbejdsgiverforening

Alsvej 7

8940 Randers SV

Tlf. 82 132 132

Mail: ka@ka.dk