Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Ansat kører vanvidskørsel i din bil: Hvordan er du stillet som arbejdsgiver?

​​​​​​​Det er nu muligt for politiet at konfiskere en bil, som føreren kører vanvidskørsel i. Det gælder også, selv om føreren ikke ejer bilen, men eksempelvis kører i arbejdsgivers bil i forbindelse med sit job.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Lad os definere vanvidskørsel – det er:

• Uagtsomt manddrab under særligt skærpende omstændigheder

• Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder

• Særlig hensynsløs kørsel

• Kørsel med hastighedsoverskridelse på mere end 100 procent ved kørsel over 100 km i timen,

• Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover, eller

• Spirituskørsel med en promille over 2,00

Derudover findes der en liste i færdselslovens § 133 a med angivelse af vanvidskørsel i andre former.

Når der køres vanvidskørsel, er udgangspunktet, at bilen bliver konfiskeret. Undtagelsen er, hvis konfiskation vil være et uforholdsmæssigt stort indgreb i arbejdsgiverens ejendomsret. Dette definerer lovgivningen desværre ikke klart.

Tillæg til ansættelsesbevis
Hvis man råder over en bil, enten som ejer eller lejer, og udlåner den til en medarbejder, skal man sikre sig bedst muligt mod at få konfiskeret bilen.

I den forbindelse angiver loven, at man skal sikre sig, at man har et godt kendskab til føreren af bilen – blandt andet skal man vide, om medarbejderen har tidligere straffe, ligesom man bør have kendskab til vedkommendes privatøkonomi.

Arbejdsgiverforeningen KA har udarbejdet et tillæg til ansættelsesbevis, som netop skal sikre arbejdsgiver bedst muligt mod at få konfiskeret en bil i forbindelse med en medarbejders vanvidskørsel. Du finder tillægget her.

Tillægget indebærer, at medarbejderen på tro og love erklærer ikke at have været straffet tidligere, ligesom tillægget indeholder oplysninger om privatøkonomi.

Ubetrådt land
Vi understreger, at loven er ubetrådt land, da der endnu ikke er nogen domstolspraksis på området.

Derfor er det vanskeligt at vide, om tillægget i realiteten kan sikre en arbejdsgiver mod at få konfiskeret sin bil.

Vi vurderer dog, at tillægget er den bedste måde at sikre sig på, men vi kan ikke udstede nogen garanti.

Afslutningsvis skal det bemærkes, at tillægget nok uden problemer kan aftales med en nyansat, idet man kan undlade at ansætte vedkommende, hvis han ikke vil skrive under.

Såfremt tillægget ønskes indgået med allerede ansatte medarbejdere, bør arbejdsgiver forinden have overvejet konsekvensen af, at en medarbejder ikke ønsker at underskrive tillægget.

Spørgsmålet er, om man som arbejdsgiver som en konsekvens heraf vil varsle medarbejderens opsigelse, såfremt han fortsat ikke vil underskrive tillægget? Hvis man ikke ønsker at tage den risiko, at medarbejderen nægter at underskrive, bør tillægget kun anvendes i forhold til nyansatte.

Del denne artikel: