Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemstilbud

Arrangementer

KAs generalforsamling

Generalforsamlingen, der er for KAs medlemmer, foregår fredag den 4. marts 2022 på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

Program

 

Kl. 09.00

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 09.30

Generalforsamling

Kl. 12.30

Frokost

Kl. 13.30

Indlæg ved Alex Vanopslagh, Liberal Alliances formand

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 15.00

Workshop

Kl. 19.00

Mani-festmiddag og underholdning ved Johnny Logan

Generalforsamling - dagsorden

 1. Mandaterne prøves
   
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
   
 3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
   
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget og kontingentregler
   
 5. Afstemning om den kollektive overenskomst til fornyelse pr. 1. marts 2022
   
 6. Valg af bestyrelsesmedlemmer
   
 7. Valg af medlemmer til overenskomstudvalg
   
 8. Behandling af indkomne forslag
   
 9. Eventuelt

 

Forslag til kandidater til bestyrelsen samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her