Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemstilbud

Arrangementer

KAs generalforsamling

Generalforsamlingen, der er for KAs medlemmer, foregår fredag den 6. marts 2020 på Marienlyst Strandhotel i Helsingør.

Program

 

Kl. 09.00

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 09.30

Generalforsamling

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.15

Generalforsamling

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 15.00

Hvordan fik vi travlt med at lave ingenting? v/ Dennis Nørmark

Kl. 19.00

Festmiddag og champagnebobler
Underholdning med Alberte

Dagsorden

  1. Mandaterne prøves
  2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget og kontingentregler
  5. Valg af bestyrelsesmedlemmer
  6. Behandling af indkomne forslag
  7. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsen samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her