Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemstilbud

Arrangementer

KAs generalforsamling

Program

 

Kl. 09.00

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 09.30

Generalforsamling

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.15

Generalforsamling

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 15.00

Politisk debat v. politisk kommentar Thomas Larsen fra Berlingske

Kl. 19.00

Fortryllende festmiddag og
Rune Klans trylleskow

 

Dagsorden

  1. Mandaterne prøves
  2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
  4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget og kontingentregler
  5. Afstemning om den kollektive overenskomst til fornyelse pr. 1. marts 2019
  6. Valg af 4 bestyrelsesmedlemmer
  7. Valg af medlemmer til overenskomstudvalg
  8. Behandling af indkomne forslag
  9. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsen samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her