Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemstilbud

Arrangementer

KAs generalforsamling

Dagens program

Kl. 09.00

Ankomst, registrering og kaffe

Kl. 09.30

Generalforsamling

Kl. 12.00

Frokost

Kl. 13.15

Generalforsamling

Kl. 14.30

Kaffe

Kl. 15.00

Indlæg ved Tommy Ahlers

Kl. 19.00

Festmiddag
”Elvis-koncert” med Jesper Lohmann & CC Rider Band
under ledelse af Peder Kragerup

 

Dagsorden

 1. Mandaterne prøves
 2. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
 3. Forelæggelse af bestyrelsens beretning til godkendelse
 4. Forelæggelse af regnskab til godkendelse, herunder orientering om budget og kontingentregler
 5. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer - på valg er:
  Svend Erik Bøytler Rahbek, Revisionshuset
  Preben Jakobsen, Nordtec Optomatic A/S
  Christian Aagaard, Constructa A/S
 6. Behandling af indkomne forslag
 7. Eventuelt

Forslag til kandidater til bestyrelsen samt øvrige forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest én måned før generalforsamlingen.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her