Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemstilbud

Arrangementer

Netværksmøde for flextransport

 

Tirsdag den 24. september fra kl. 10-14.30 holder KA igen netværksmøde for de af vores medlemmer, der kører taxi- eller flextransport – eller som blot interesserer sig for emnet. Mødet holdes på Hotel Opus, Egebjergvej 1, 8700 Horsens.

Denne gang skal vi drøfte branchens vilkår og udfordringer – og sætte fokus på, hvordan vi bedst sikrer, at vores stemme bliver hørt af politikere og myndigheder.

Vi får besøg af vicedirektør Trine Wollenberg fra Dansk Persontransport (DPT), der vil give os en status på arbejdet i DPT, og som vil komme med input til, hvordan vi ved fælles hjælp kan styrke branchen.

Vi skal også omkring arbejdstidsreglerne, hvor en nylig afgørelse i landsretten har ført til ny fortolkning af 48 timers-reglen samt drøfte mulighederne for at anvende underleverandører ved OST-kørsel.

PROGRAM

9.30:     Ankomst – morgenkaffe og rundstykker

10.00:   Velkomst og siden sidst v/direktør Karsten Høgild, KA

             Opgørelse af arbejdstid efter 48 timers-reglen v/advokat Steen Elkjær, KA

             Brug af underleverandører ved OST-kørsel v/direktør Karsten Høgild, KA

             Præsentation af Dansk Persontransport v/vicedirektør Trine Wollenberg, DPT

12.00:   Frokost             

13.00:   Fælles drøftelse med Trine og Karsten:

             Hvilke udfordringer står vi overfor?
             Hvordan styrker vi samarbejdet i branchen?
             Hvem skal varetage vores interesser, og hvordan?

14.30:   Tak for i dag

 

Det er gratis at deltage. Af hensyn til det praktiske vil vi gerne modtage din tilmelding senest fredag den 20. september kl. 9.00. 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her