Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemstilbud

Ledelse

Dine kompetencer - og dine ansattes - skal udvikles

Kompetenceudvikling er en nødvendighed. Hvad Niels Albinus, ledelsesrådgiver i KA, kender til, er ingen virksomhed endnu gået nedenom og hjem, fordi kompetenceudviklingen er blevet negligereret. Men det hele er blevet mere træls...

Af Stefan Vase

- Nye kompetencer giver ny vækst.

Ordene kommer fra Niels Albinus, som er ledelseskonsulent og -rådgiver i KA, og som derfor bruger meget tid på kompetenceudvikling.

Og det er ikke helt tilfældigt, at KA ønsker at fokusere på kompetenceudvikling, forklarer Niels Albinus:

- Vi har ikke råstoffer i vores undergrund. Vi skal leve af menneskelige ressourcer i højere grad end andre lande. Det gør det naturligt, at vi skal uddanne os, konstaterer han.

Skaber udvikling
Hvorfor er det nødvendigt at sætte fokus på kompetenceudvikling?

- Alle undersøgelser, som handler om konkurrenceevne, trivsel på arbejdspladsen, vækst og samarbejde, peger på, at det er afgørende at udvikle sine medarbejderes kompetencer, fortsætter Niels Albinus.

Og kompetenceudvikling skal vi gøre noget ved af to grunde.

- Set på et nationalt plan skal vi kompetenceudvikle, hvis vi skal bevare den levestandard, vi har. På et virksomhedsplan er det et spørgsmål om at sikre virksomhedens konkurrenceevne. 

Kompetenceudvikling har mange positive effekter. Niels Albinus ser en nær sammenhæng mellem fokus på kompetenceudvikling og et markant fald i personalegennemstrømning:

- Tilfredshed med arbejdspladsen stiger. Det betyder, at man får færre udgifter til at træne nye medarbejdere op. Jo dygtigere ens medarbejdere er, jo højere er kvaliteten af ens produkt.

Mist ikke fokus
Hvad er konsekvensen, hvis man glemmer det?

- Det er et interessant spørgsmål. Jeg kan ikke pege på en casestory, hvor jeg kan sige: Denne virksomhed glemte at kompetenceudvikle, og derfor gik det sådan og sådan. Den sammenhæng er der ikke.

- Jeg har mødt virksomheder, hvor der er gået for meget ”drift i den”. Det handler for meget om hverdagen og om overlevelse og for lidt om udvikling. I værste fald betyder det afvikling, hvis du ikke arbejder med udvikling, fastslår han.

Omsætning på spil?
Udvikling af en virksomhed og kompetenceudvikling følges dog ad.

- Du vil hurtigt opdage, at du kan ikke udvikle virksomheden, hvis du ikke også har udvikling af kompetencer. Det er parallelle forløb.

Han ønsker ikke at tegne skræmmebilleder, men han ser faresignaler for en virksomhed, som ikke tænker i udvikling:

- Hvis du ikke tager udvikling af virksomheden og udvikling af kompetencer alvorligt, risikerer du at stå med et konkurrenceproblem. Det er alvorligt! Du forhindrer en vækst. Og du risikerer i sidste ende din omsætning, konstaterer Niels Albinus.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her