Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Medlemstilbud

Ledelse

Hvad Mærsk kan lære en SMVer

Der er langt fra virksomheden A. P. Møller Mærsk til en typisk SMVer. Men der er ikke så langt mellem Mærk McKinney Møller og en typisk arbejdsgiver i en mindre virksomhed.

Af Niels Albinus,
tidl. ledelsesrådgiver i KA

”Dansk erhvervsliv har mistet et fyrtårn, som man trygt kunne sætte kursen efter, når det stormede”.

Sådan skrev Jyllandsposten den 17. april 2012. Det er Mærsk Mc-Kinney Møllers død, der refereres til.

”Et fyrtårn” er et billede, som er hentet fra den maritime verden. Et passende billede på en enestående erhvervsmand, som udfoldede sin virksomhed på verdens have. Fyrtårnets opgave er at vise vej.

Journalist og redaktør på Børsen, Niels Lunde, skrev i 2008 bogen "Hr. Møllers nye mand" - om, hvordan Hr. Møller overleverede virksomheden til sine efterfølgere. Det handlede blandt andet om Mærsk-koncernens fem værdier, som også skulle være pejlemærkerne for koncernens fremtid: 

  1. Navnet skal være second to none. Gennem 100 år og ved god ledelse og mange dygtige medarbejderes betydningsfulde indsats kender omverdenen A.P. Møller-Mærsk, som en troværdig virksomhed. 
  2. Navnet plejes gennem retskaffenhed. ”Man skal kunne stole på vort ord – altid”, sagde Hr. Møller, og han mindede om, at store beslutninger vil være et kompromis af varierende synspunkter. Men når beslutningen er truffet, skal alle bakke 100 procent op. 
  3. Rettidig omhu – skal være en grundregel. Hr. Møller udbredte forståelsen af begrebet til både at gælde forretning, investeringer, innovation og ledelse. Det var magtpåliggende, at virksomheden skulle være nyttig i alle de lande, hvori den virker. 
  4. Det kræver ydmyghed. En af de vigtigste værdier. Undervurder ikke konkurrenterne. Pas på kunderne, ellers er der ingen forretning, og vær alle sælgere – altid – ingen er for fine til det.
  5. Det leder hen til medarbejderne. Det store aktiv – ”dygtighed, flid, retskaffenhed, ydmyghed over for opgaven, loyalitet har præget vor medarbejderskare”, udtalte Hr. Møller: ”Man skal kunne mærke det på os: positiviteten, begejstringen, passionen”.


Ikke langt fra SMVeren
Hr. Møller siger, at en virksomheds fremtid baseres på et godt navn, der grundlægges gennem retskaffenhed og rettidig omhu i forretning og ledelse, hvor konkurrenter og kunder behandles med ydmyg respekt, og hvor medarbejdere arbejder dygtigt og med passion.

Kan vi bruge sådanne værdier i SMVer? Jeg tror det. Når jeg har talt med ledere, har samtalerne ofte drejet sig om samme værdier. Mange virksomheder kan fortælle om salget, der kommer, fordi virksomheden har et godt ry, fordi medarbejderne repræsenterer virksomheden på en troværdig måde. Det er lige i Hr. Møllers ånd. 

Lederen sætter fokus
Vi fødes med tillid og åbenhed. Det er fundamentale værdier, som udvikles gennem erfaringer livet igennem. Vi søger eksempelvis tryghed, respekt og frihed i vores relationer. I en organisation afgøres værdiernes styrke af hvordan individer, grupper og hele organisationen forstår dem. Derfor er det en ledelsesopgave at tydeliggøre værdierne. Det gøres ved at 

  • lade fælles værdier være pejlemærker (fyrtårne) for handlinger og beslutninger,
  • arbejde i respekt for opfyldelsen af fundamentale værdier,
  • bevare og styrke ansvaret for opgavernes løsning hos den enkelte,
  • være opmærksom på den enkeltes og gruppernes værdier og
  • arbejde konstant på, at bevidstgørelse om og forståelse af værdierne og deres handlingskonsekvenser.

Værdier er kun sande værdier, når de kommer til udtryk i holdninger og handlinger. Ledelsens opgave er at fastholde dette fokus. Det var den opgave, Hr. Møller gav videre til virksomhedens nye lederskab kort før sin afgang som bestyrelsesformand. En opgave som er lige relevant i SMVer som i globale virksomheder.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her