Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Det skal opfyldes, når arbejdsgiver stiller bolig til rådighed for ansatte

Ny corona-lovgivning gælder arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed for ansatte.

Den nye lov er gældende fra den 2. februar 2021 - den vil blive ophævet igen den 1. juli 2021. Foto: Colourbox

Folketinget vedtog den 2. februar 2021 nye regler, som skal forebygge coronasmitte.

Loven gælder, når to eller flere ansatte indkvarteres i samme bolig, som er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Den nye lov præciserer og indskærper krav til boligens indretning og forhold. 

Endvidere giver loven adgang til, at Arbejdstilsynet uden retskendelse kan kræve adgang til offentlige og private arbejdspladser med henblik på at sikre overholdelse af disse regler.

Loven omfatter både situationer, hvor virksomheden ejer og lejer boligen. Det er altså arbejdsgiverens ansvar, at boligen opfylder lovens krav til indretning.

Loven er gældende fra den 2. februar 2021 og vil blive ophævet igen den 1. juli 2021.

Her er de nye tiltag, som arbejdsgiveren skal opfylde:

•             Der skal være adgang til toilet, bad samt spise- og køkkenfaciliteter

•             Det skal være muligt at holde mindst 1 meters afstand mellem beboerne

•             Der skal være mindst 4 kvadratmeter pr. beboer ved ophold i samme opholdsrum

•             Synlig skiltning om det maksimale antal personer pr. rum

•             Synlig skiltning med instruks for rengøring og hygiejneregler samt stregmarkeringer til
              afstand

•             Boligens indretning skal muliggøre hyppig og effektiv rengøring

•             Der skal være adgang til håndsprit

 

Arbejdstilsynet fører tilsyn med, at loven overholdes og kan til enhver tid kræve adgang til offentlige og private arbejdspladser uden retskendelse.

Overholder arbejdsgiveren ikke loven, kan arbejdsgiveren straffes med bøde.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

 

 

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her