Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Fra onsdag kan der søges lønkompensation

Fra onsdag i denne uge kan der søges lønkompensation via virksomhedsguiden.  

Foto: Colourbox

Fra onsdag kan der søges lønkompensation via virksomhedsguiden.dk.

Vi har samlet, hvad der er værd at vide om lønkompensationsordningen her. 

Er der noget, du som KA-medlem er i tvivl om, så kontakt vores juridiske afdeling.

Da trepartsaftalen blev indgået den 14. marts, var det forståelsen, at virksomhederne ikke måtte afskedige eller hjemsende medarbejdere uden løn af økonomiske årsager, hvis de ønskede at benytte sig af lønkompensationsordningen.

Det ville betyde, at der ikke kunne ske opsigelse eller hjemsendelse af medarbejdere uden løn i perioden 9. marts–9. juni, hvis virksomheden ønskede at benytte sig af lønkompensationsordningen.

Efter lovforslagets fremsættelse bredte der sig en forståelse af, at der skal skelnes mellem perioden før, der søges om lønkompensation - og perioden efter, at der søges om lønkompensation.

Ud fra den forståelse kan der ske opsigelse/hjemsendelse af de medarbejdere, som man ønsker at opsige/hjemsende uden løn, og derefter kan man hjemsende under lønkompensationsordningen.

Eksempel: Hvis en virksomhed har ti medarbejdere, kan den opsige to medarbejdere den 24. marts, og derefter hjemsende fire medarbejdere under lønkompensationsordningen den 25. marts.

Da de to opsigelser i den situation er sket før lønkompensationsperioden, der påbegyndes den 25. marts, kan virksomheden foretage hjemsendelse af fire medarbejdere under lønkompensationsordningen.

Usikkerhed

Det er gået stærkt med at få lønkompensationsordningen på plads.

Undervejs er der kommet skiftende politiske meldinger, og det har skabt usikkerhed. Derfor er der en række elementer i ordningen, som man ikke har kunnet udtale sig skråsikkert om.

Nu er loven på plads, men der vil fortsat være en række uafklarede spørgsmål, hvor der skal ske fortolkning af loven.

Det vil vi selvfølglig løbende få afklaret og komme med svar på.

Vi har samlet, hvad der er værd at vide om lønkompensationsordningen her.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her