Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Hjælpepakker forlænges og udvides – få overblikket her

Politikerne har lavet en aftale, der forlænger og i nogle tilfælde udvider de eksisterende hjælpepakker frem til den 31. januar 2021. Herunder oplister vi aftalens hovedpunkter, som kan være relevante for KA-medlemmer.

Foto: Colourbox

Kompensationsordningen for faste omkostninger udvides, så adgangskravet til omsætningsnedgangen bliver nedsat fra 35 til 30 procent. Samtidig bliver den maksimale kompensationsprocent for mindre virksomheder sat op til 90 procent.

Der åbnes for kompensation til virksomheder, der er direkte leverandører til private og sociale arrangementer med mindst 10 deltagere. Både leverandører af lyd, lys, busser, taxaer mv. kan være omfattet.

Virksomheder, der oplever en tilstrækkeligt stor omsætningsnedgang i forbindelse med det skærpede forsamlingsforbud samt forbuddet mod at sælge alkohol efter klokken 22.00, får adgang til eksisterende kompensationsordninger for selvstændige mv. og faste omkostninger.

Virksomheder, der har eller får forbud mod at gennemføre deres aktiviteter som følge af det skærpede forsamlingsforbud, får adgang til kompensationsordningerne for selvstændige mv. og faste omkostninger på samme vilkår som tvangslukkede virksomheder. Tvangslukkede får også mulighed for at sende deres medarbejdere hjem med lønkompensation, hvis de ikke har omsætning. Det gælder f.eks. messeaktivitet.

Såfremt forsamlingsforbuddet lempes eller skærpes frem mod den 31. januar 2021, er partierne enige om, at kompensationsordningen til virksomheder ramt af dette forbud som udgangspunkt vil fortsætte uændret, og at de adgangsgivende, målrettede restriktioner vil blive justeret op/ned i takt med skærpelser/lempelser.

 

Genåbning af momslåneordning mv. for små og mellemstore virksomheder

Folketinget gennemførte i foråret 2020 en række tiltag, der giver virksomhederne likviditet, herunder en særlig låneordning for små og mellemstore virksomheder.

Den særlige låneordning indebar, at små og mellemstore virksomheder, der har indbetalt moms med frist den 2. marts 2020 eller lønsumsafgift efter den såkaldte metode 4 med frist den 15. april 2020, i foråret kunne få udbetalt beløbet som et rentefrit lån. I foråret ansøgte små og mellemstore virksomheder om lån i den særlige låneordning for ca. 7 mia. kr., men de fleste små og mellemstore virksomheder søgte ikke.

Mange små og mellemstore virksomheders likviditet er fortsat under pres.

For at styrke deres likviditet er aftalepartierne enige om at genåbne låneordningen, så små og mellemstore virksomheder, der ikke fik søgt i første omgang, får en ny chance for et rentefrit momslån i 2020. Det giver mulighed for godt 28 mia. kr. i øget likviditet til virksomhederne.

Samtidig udskydes tilbagebetalingstidspunktet for alle lån i ordningen til den 1. november 2021, og perioden, hvor loftet over skattekontoen er suspenderet, udskydes tilsvarende til den 1. november 2021. Suspenderingen giver mulighed for fleksibel tilbagebetaling.

Virksomheder, der ansøgte om lån i foråret, vil ikke kunne søge igen. Genåbning af låneordningen sker så hurtigt, det er muligt.

Du kan finde hele den politiske aftale her.

Her kan du læse mere om de eksisterende hjælpepakker.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her