Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Lønkompensation forlænges – nu med ny ferieregel

Regeringen og arbejdsmarkedets parter forlænger lønkompensationsordning.

Foto: Colourbox

Regeringen og arbejdsmarkedets parter har besluttet at forlænge lønkompensationsordningen frem til det tidspunkt, hvor de skærpede coronarestriktioner ophører.

I forbindelse med forlængelsen genindføres muligheden for, at virksomhederne kan varsle ferie for den enkelte lønmodtager svarende til én feriedag optjent efter ferieloven eller én afspadseringsdag med løn eller – hvis medarbejderen ikke har tilstrækkelig ferie eller afspadsering svarende til en dag – afholde tjenestefri i én dag uden løn pr. lønkompenserende måned (28 kalenderdage), når medarbejderne er hjemsendt på lønkompensation.

I perioden, hvor de skærpede restriktioner pt. løber -  til og med 7. februar, vil det særskilt gælde, at lønmodtagere skal bidrage med én feriedag for de første 21 kalenderdage, ordningen forlænges med.

Omstillingsperiode

Parterne er desuden enige om, at der sikres en omstillingsperiode på syv dage, når de skærpede restriktioner ophører og lønkompensationsordningen samtidig ophører.

Betingelserne for forlængelsen er i øvrigt de samme som i den lønkompensation, der har kørt hen over jul og nytår, og som gælder i alle brancher.

Arbejder lønmodtageren på deltid eller er arbejdstiden fordelt på en måde, hvor der ikke arbejdes fem dage om ugen, skal lønmodtageren bidrage forholdsmæssigt.

Det forudsættes, at allerede varslet eller aftalt ferie m.v., som er fastlagt forud for den 17. januar, afholdes som planlagt og indgår i de dage, som lønmodtageren efter denne aftale er forpligtet til at afholde.

Medarbejdere med aftalt lønnedgang som en konsekvens af covid-19 fratrækkes ikke feriedage m.v. i den lønkompenserende periode.

Virksomhederne modtager lønkompensation for de dage, hvor medarbejderen afholder ferie med løn på samme vis som i ordningen, der fulgte trepartsaftalen af den 15. marts 2020.

Elever, lærlinge og praktikanter fritages for kravet om at afholde feriedage m.v.

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er samtidig enige om, at samme krav om afholdelse af feriedage m.v. også indføres i lønkompensationsordningen for tvangslukkede virksomheder.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her