Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Mulighed for fritagelse for renter og gebyrer

​​​​​​​Virksomheder, der som følge af coronakrisen ikke har indbetalt A-skat og AM-bidrag i marts, har mulighed for at ansøge Skattestyrelsen om fritagelse for renter og gebyrer, som virksomheden normalt skulle have betalt.

Foto: Colourbox

For nylig vedtog Folketinget en økonomisk hjælpepakke, der blandt andet udskyder betalingsfristen for virksomheders kommende tre indbetalinger af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag.

Udskydelsen er først gældende for april og omfatter derfor ikke betalingen af indeholdt A-skat og arbejdsmarkedsbidrag for marts, hvor betalingsfristen er den 31. marts for store virksomheder og den 14. april for små og mellemstore virksomheder.

Skattestyrelsen har kigget på muligheden for rente- og gebyrfritagelse i den aktuelle krise.

Der henvises til en særlig bestemmelse i opkrævningsloven, som giver mulighed for at se bort fra renter og gebyrer i helt særlige tilfælde, eksempelvis coronakrisen.

Skattestyrelsen har mulighed for administrativt at undlade at opkræve renter og gebyrer i helt særlige tilfælde.

Det kan kun ske, hvis overskridelse af betalingsfristen skyldes pludseligt opståede hændelser, som virksomheden ikke har haft indflydelse på og ikke har kunnet forudse, og virksomheden straks efter hindringens ophør indgiver angivelse, foretager indberetning eller indbetaling.

Det er Skattestyrelsens vurdering, at den aktuelle coronakrise falder ind under denne bestemmelse, men kun i helt særlige situationer.

Hvem er omfattet?

I udgangspunktet har visse brancher, som har fået påbud om at holde lukket som følge af restriktionerne, der er indført for at begrænse udbredelsen af coronavirus, mulighed for at søge om fritagelse for gebyrer og renter i marts:

Serveringssteder, hvor der serveres mad, drikkevarer eller tobak til indtagelse på salgsstedet

Indkøbscentre, stormagasiner, arkader og bazarer

Steder, hvor der udøves sports- og fritidsaktiviteter, herunder spillehaller, lege- og badelande, svømmehaller, træningscentre og biografer

Tatovør-, piercing-, spa-, kropspleje-, skønheds-, og massageklinikker, frisører og øvrige lokaler, hvor der leveres tjenesteydelser, som efter deres karakter indebærer fysisk kontakt til kunder, og solarier

Man skal være opmærksom på, at virksomheder først kan søge om rente- og gebyrfritagelse, når coronasituationen er normaliseret, og i det øjeblik den forfaldne A-skat og arbejdsmarkedsbidraget for marts faktisk betales.

Hver enkelt ansøgning om fritagelse vil blive undergivet en konkret vurdering i Skattestyrelsen.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her