Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Mulighed for lønkompensation genindføres

Regeringen og arbejdsmarkedets parter genindfører lønkompensationsordningen i hele landet. Ordningen vil gælde frem til restriktionerne ophører, som på nuværende tidspunkt er den 3. januar. 

Foto: Colourbox

Lønkompensationsordningen vil basere sig på de samme forudsætninger, som den tidligere generelle lønkompensationsordning, som fungerede fra den 9. marts til og med den 29. august.

Det betyder, at det er et krav for at få lønkompensation, at virksomheden står over for at skulle varsle afskedigelse for mindst 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, og der kan ikke søges lønkompensation for medarbejdere, der arbejder hjemmefra.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kroner pr. omfattet ansat.

Modsat forårets ordning kan virksomheden vælge at søge kompensation for enkelte arbejdssteder (p-numre) eller hele virksomheden. Ovennævnte kriterier og vilkår vil, hvor der søges om kompensation for enkelte arbejdssteder, finde anvendelse for det enkelte arbejdssted og ikke virksomheden samlet set.

Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere, men det må forventes, at mange ansatte har planlagt ferie eller fridage i forbindelse med jul og nytår. Det forudsættes, at allerede aftalt ferie eller fridage, som er aftalt forud for den 9. december, afholdes som planlagt.

Parterne er desuden enige om ikke at gøre brug af ferielovens bestemmelse om varsling ned til 1 dag i forbindelse med modtagelse af lønkompensation, og at ferielovens almindelige regler i øvrigt gør sig gældende.

Skæringsdatoen for, hvornår virksomheden sidst må have afskediget medarbejdere, er den 9. december. Virksomheder kan modtage lønkompensation for medarbejdere ansat før den den 7. december.

Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte generelle lønkompensationsordning.

Her finder du udkast til en skrivelse, som er relevant i forhold til at fritage medarbejdere for arbejde i henhold til lønkompensationsordningen.

Du kan læse hele aftalen om lønkompensation her.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du naturligvis som medlem af KA velkommen til at kontakte vores juridiske afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her