Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Nordjysk lønkompensation

Bliv klogere på den lønkompensationsordning, som regeringen og arbejdsmarkedets parter har indført i en række nordjyske kommuner. KA kritiserer ordningen i skarpe vendinger.

Foto: Colourbox

Regeringen og arbejdsmarkedets parter er blevet enige om at indføre en lønkompensationsordning for virksomheder i de nordjyske kommuner, som regeringen har lukket ned i bestræbelserne på at begrænse corona-smitten.

Det drejer sig om kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø.

Ordningen gælder til den 3. december 2020.

 

Lokal lønkompensation

Ordningen baserer sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning, som var gældende for hele landet.

Det er et krav for at få lønkompensation, at virksomheden skal hjemsende mindst 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte.

Medarbejderne må ikke arbejde for virksomheden under hjemsendelsen, gælder også i forhold til at arbejde hjemmefra.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Lønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 30.000 kroner pr. omfattet ansat.

Virksomheden vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november. Afskedigelser inden denne dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier.

Der stilles ikke – som i foråret - krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

Lønkompensationen kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder (underopdeling af CVR-numre) og gælde for arbejdssteder, som fysisk er placeret i de pågældende kommuner. Øvrige betingelser følger den tidligere aftalte lønkompensationsordning.

 

Lønkompensation for pendlere

For virksomheder med arbejdssteder i og uden for kommunerne Hjørring, Frederikshavn, Brønderslev, Jammerbugt, Vesthimmerland, Thisted og Læsø er parterne enige om, at der ekstraordinært kan ydes lønkompensation for den enkelte medarbejder, som ikke kan arbejde på grund af den kraftige opfordring om ikke at krydse kommunegrænser.

Den ekstraordinære pendlingslønkompensationsordning vil basere sig på forudsætningerne for den tidligere lønkompensationsordning.

Virksomheden skal betale fuld løn til medarbejderne i kompensationsperioden, og det er en forudsætning for lønkompensationen, at virksomheden i den lønkompenserende periode ikke afskediger ansatte som følge af økonomiske årsager.

Pendlingslønkompensationen vil udgøre 75 procent af de samlede lønudgifter for omfattede funktionærers løn månedligt og 90 procent af de samlede lønudgifter for omfattede ikke-funktionærers løn månedligt, dog maksimalt 45.000 kroner pr. omfattet ansat. Det forhøjede niveau skal ses i forhold til den særligt lokale udfordring med borgerens pendling ind og ud af kommunerne i forhold til deres arbejde.

Kompensation som følge af restriktion vedrørende pendling på tværs af kommunegrænser kræver dokumentation for, at medarbejdere bor i en tvangslukket kommune eller virksomhederne ligger i nedlukkede kommuner, og at de bosatte er i forskellige kommuner.

Hjemsendelsen behøver ikke nødvendigvis at tage udgangspunkt i virksomhedens situation - den kan tage afsæt i, at man ønsker at følge opfordringen om ikke krydse bestemte kommunegrænser. Pendlerordningen tager afsæt i den almindelige lønkompensationsordning, hvor der blandt andet gælder, at virksomhederne er omfattet af et krav om at hjemsende mindst 30 procent af medarbejderstaben eller mere end 50 ansatte. Medarbejdere, der er omfattet af lønkompensationsordningen for pendlere, indgår i en samlet opgørelse af andelen.

Pendlingslønkompensationen kan ansøges for enkelte lokale arbejdssteder (underopdeling af CVR-numre).

Virksomheden vil kunne få lønkompensation til medarbejdere, som er ansat før den 6. november. Afskedigelser inden denne dato vil ikke indgå i vurderingen af, om virksomheden lever op til ordningens kriterier.

Der stilles ikke krav om afholdelse af feriedage for medarbejdere.

 

KA: Usmageligt at efterlade virksomheder med regningen

KA-direktør Karsten Høgild er særdeles kritisk over for den aftale, som regeringen og de store arbejdsgiver- og lønmodtagerorganisationer har lavet. Han mener, at ordningen sætter de nordjyske virksomheder i en umulig situation.

- Regeringen lukker reelt Nordjylland, og de mange virksomheder, der kommer i klemme ved den beslutning, kommer til at betale en væsentlig del af omkostningerne. Det er ikke rimeligt. Det kan ikke være virksomhedernes økonomiske ansvar, at regeringen opfordrer medarbejderne til ikke at møde på arbejde. Virksomhederne bør naturligvis kompenseres 100 procent, siger Karsten Høgild.

- I foråret kunne man bruge lønkompensation, når der ikke var noget arbejde i virksomheden. Nu er der arbejde i virksomheden, men de ansatte må ikke møde op. Så hele situationen er vendt på hovedet, og derfor er det helt urimeligt, at virksomhederne ikke kompenseres 100 procent, siger han.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her