Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Nordjysk nedlukning – hvad gælder

Bliv klogere på, hvad regeringens nedlukning af Nordjylland frem til den 3. december kan komme til at betyde for dig som arbejdsgiver.

Foto: Colourbox

Regeringens nedlukning af Nordjylland rejser en lang række spørgsmål, hvoraf en del desværre ikke kan besvares på nuværende tidspunkt. Men efter SMVdanmark, som KA er medlem af, fredag har været til møde i regeringens særlige coronaenhed, kan vi svare på flere ting.

For det første vil vi gerne opfordre til, at alle så vidt muligt bakker op om regeringens anbefalinger for Nordjylland. Det betyder, at hvis man kan arbejde hjemmefra, så bør man gøre det. Men hvis det ikke kan lade sig gøre, er der nogle ting, du som arbejdsgiver skal være opmærksom på.

 

Indenfor kommunegrænsen

Regeringens opfordring gælder de syv kommuner: Brønderslev, Frederikshavn, Jammerbugt, Hjørring, Vesthimmerland, Thisted og Læsø. Kommunerne betragtes enkeltvis – det betyder, at man opfordres til ikke at bevæge sig fra eksempelvis Brønderslev til Frederikshavn.

Regeringen opfordrer som sagt til, at man arbejder hjemmefra, hvis det er muligt. Men hvis medarbejderen bor i samme kommune som virksomheden, kan vedkommende godt møde som normalt.

Skulle I som virksomhed alligevel vælge at lukke, får I adgang til hjælpepakker, selv om det er en frivillig nedlukning.

 

Udenfor kommunegrænsen

Bor medarbejderen ikke i samme kommune som virksomheden og derfor må krydse en kommunegrænse for at komme på arbejde, bliver det lidt mere mudret.

Udfører medarbejderen en samfundskritisk funktion, er der dog ingen diskussion. Så skal han møde.

Hvilke funktioner, der betegnes som samfundskritiske, kan du se her.

Hvis du som ejerleder selv bor i en anden kommune end din virksomhed, er det regeringens kraftige anbefaling, at du ikke møder ind på virksomheden.

 

Ingen påbud

Det er vigtigt at understrege, at det, statsminister Mette Frederiksen præsenterede torsdag aften, er en ”kraftig anbefaling”. Det er ikke lovgivning.

Så selv hvis medarbejdere ikke udfører samfundskritiske funktioner, kan de ikke vægre sig ved at møde på arbejde. Det vil være potentiel fyringsgrund.

SMVdanmark har været i kontakt med både regeringstoppen og myndighederne, og der arbejdes på en juridisk vejledning, men så længe, vi ikke hører andet, gælder dansk lov.

 

Medarbejdere

Hvis nedlukningen betyder, at virksomheden ikke kan få leveret materialer eller oplever ordrenedgang, kan den hjemsende medarbejdere i henhold til overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

Virksomheden kan også tilbyde medarbejderen at tage fri med løn, hvis virksomheden søger lønkompensation, eller afspadsere, men det er dig som arbejdsgiver, der bestemmer, hvad du gør.

Alternativet til ovenstående kan være at afskedige medarbejderen med det personlige opsigelsesvarsel.

 

Virksomhed i flere kommuner

Har du forretninger i flere forskellige kommuner på samme CVR.nr, arbejder regeringen på en løsning, hvor der kan gives kompensation for det tab, der geografisk knytter sig til Nordjylland. Der er ikke en model for det endnu.

 

Godstransport

Ifølge regeringen er godstransport som udgangspunkt en samfundskritisk funktion, og transport af gods til og fra og gennem de omfattende kommuner er fortsat muligt af hensyn til forsyningssikkerheden.

Det er dog afgørende, at de chauffører og transportarbejdere, der bor i de berørte kommuner, ikke spreder virussen til andre dele af Danmark og Europa. Chauffører og transportarbejdere, der bor i de berørte kommuner, bør derfor ikke udføre arbejde uden for de berørte kommuner og er derfor ikke omfattet af at "være en kritisk funktion".

Transportarbejdere og chauffører bosat i de berørte kommuner kan således ikke udføre godskørsel uden for de berørte kommuner i perioden, hvor tiltagene gælder. Det kan dog godt udføre transport mellem de berørte kommuner.

Chaufførerne, der bringer gods ind og ud, bør ikke opholde sig i længere tid i kommunerne.

 

Persontransport

Der lukkes for kollektiv persontrafik med blandt andet bus, tog og færge ind og ud af de berørte kommuner og på tværs af kommunerne, dog ikke for kørsel med skolebusser og lignende.

Det vil skulle sikres, at personer, der varetager kritiske funktioner i for eksempel sundheds- og plejesektoren, fortsat kan møde på arbejde. Det søges aftalt med Nordjyllands Trafikselskab, at de stiller flextur til rådighed for denne gruppe. Dette skal betragtes som en nødordning, og alle, der råder over private transportmidler, herunder bil, eller har andre muligheder opfordres til at benytte disse.

Der opfordres i øvrigt til, at befordringsordninger med flextrafik (i henhold til sundhedsloven og serviceloven samt individuel handikapkørsel) så vidt muligt alene anvendes i helbredskritiske situationer.

Vi opfordrer til at holde øje med Nordjyllands Trafikselskab, der arbejder på at lave mere konkrete retningslinjer – du finder trafikselskabet her.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA og KA Pleje naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling. Har du et konkret spørgsmål, opfordrer vi dig til at sende det til jura@ka.dk, så laver vi en opsamling med svar, som kan komme alle til gode.  

Læs mere: Hjemsendelse i forbindelse med nordjysk nedlukning

Læs mere: Nordjysk lønkompensation

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her