Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Nu åbnes der igen for ansøgning til rentefrit lån

Nu kan virksomheder, ligesom tidligere på året, søge om et rentefrit momslån eller et lønsumsafgiftslån.

Foto: Colourbox

Folketinget har besluttet, at virksomheder igen kan søge om et rentefrit momslån eller lønsumsafgiftslån, ligesom det var muligt i forsommeren 2020.

Ordningen åbner igen, fordi mange virksomheder stadig er økonomisk påvirket af coronasituationen.

Skattestyrelsen sendte forleden brev ud til virksomhederne om, at de nu kan søge, hvis de lever op til kriterierne. Der kan søges frem til den 18. december 2020, og det skal ske via virk.dk.

 

Hvem kan søge?

Ordningen tilbydes virksomheder, der indberetter moms kvartalsvis eller halvårligt, samt en del af de virksomheder, der indberetter lønsumsafgift.

Virksomheder, der fik lånet sidst, og som stadig har det samt virksomheder, der har en foreløbig fastsættelse af skatter og afgifter, kan ikke søge om lånet. Sidstnævnte kan dog søge, hvis de erstatter den foreløbige fastsættelse med en indberetning.

 

Momslån:

Virksomhederne kan søge om et momslån, der svarer til den moms, virksomheden har indberettet til fristen den 2. marts 2020.

 

Lønsumsafgiftslån:

Virksomheder, der betaler lønsumsafgift efter metode 4, for eksempel læger, tandlæger, fysioterapeuter, vognmænd og kultursektoren kan søge:

et lån, der svarer til den lønsumsafgift, din virksomhed har indberettet for 1. kvartal 2020

et lån, der svarer til en fjerdedel af lønsumsafgiftens størrelse for indkomståret 2019 eller for det forskudte indkomstår, der træder i stedet for indkomståret 2019.

 

skat.dk/corona kan man læse mere om, hvordan man søger, og om de kriterier, virksomhederne skal opfylde for at få et lån. På siden finder man også anden information om regeringens hjælpepakker på skatte- og afgiftsområdet, herunder om de udskudte frister.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her