Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Ny aftale løfter hjælp til selvstændige og forlænger hjælpepakker

Regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier har indgået en aftale, der giver yderligere hjælp til gavn for selvstændige, virksomheder og lønmodtagere.

Foto: Colourbox

Forhøjelse af loftet for selvstændige:

Den nuværende lange nedlukning gør det sværere for mange selvstændige og små virksomheder.

Aftalepartierne er derfor enige om at øge kompensationen til de selvstændige. Derfor forhøjes loftet for kompensationsordningen under selvstændigordningen.

For selvstændige, der har ansatte, forhøjes loftet til 33.000 kroner om måneden med henblik på blandt andet at kunne give bedre kompensation af de meromkostninger, der følger af at have ansatte samt andre meromkostninger.

For andre selvstændige forhøjes loftet til 30.000 kroner til dækning af de meromkostninger, der følger af den lange nedlukning.

Det er en forudsætning, at den selvstændige ved ansøgningen om kompensation forpligter sig på ”tro og love” til ikke at tage mere end 23.000 kr. ud af virksomheden om måneden i den periode, hvor den forhøjede kompensationssats modtages.

Tro-og-love-erklæringen kontrolleres i forbindelse med efterkontrollen af kompensationsordningen, hvor der vil være krav om revision.

Det bemærkes, at modellen gælder for selvstændige, men forhøjelsen af loftet omfatter ikke medarbejdende ægtefæller.

De øvrige generelle krav og betingelser for selvstændigordningen vil fortsat være gældende.

Forhøjelsen af kompensationsloftet gælder fra den 9. december 2020.

 

Justering af omsætnings- og indkomstgrænse i kompensationsordninger for selvstændige mv.:

I kompensationsordningerne for selvstændige mv. gælder på nuværende tidspunkt et krav om, at ansøgeren skal have haft en omsætning henholdsvis indkomst på minimum 10.000 kroner i gennemsnit pr. måned i referenceåret, omsætnings- henholdsvis indkomsttabet måles op imod.

Flere selvstændige, som er hårdt ramt af krisen, har dog vanskeligt ved at komme ind i ordningen på grund af kravet om 10.000 kroner om måneden.

For at udvide adgangen til kompensationsordningerne er aftalepartierne enige om at sænke omsætnings- og indkomstgrænsen i kompensationsordningerne for selvstændige, freelancere og kombinatører til 8.000 kroner.

Denne forbedring gælder også for den midlertidige kunststøtteordning.

Justeringen gælder fra den 9. december 2020.

 

Forbedring af kompensationsordningen for faste omkostninger:

Aftalepartierne er enige om en række forbedringer af kompensationsordningerne for faste omkostninger. Der er tale om følgende forbedringer:

 

Ændret frist for kompensation for bindende aftaler om markedsføring mv.:

Aftalepartierne er enige om at flytte fristen for, hvornår bindende aftaler om markedsføring mv. skal være indgået fra den 9. marts 2020 til den 9. december 2020.

Herved kan virksomheder, der i god tro har indgået bindende aftaler om fremtidig markedsføring, opnå kompensation for disse via ordningen for faste omkostninger.

 

Udvidelse af kompensationsmuligheder for leverandører til offentlige arrangementer:

Kompensationsmulighederne for leverandører til offentlige arrangementer med mindst 50 deltagere udvides.

Hidtil har disse arrangementer ikke været omfattet af de målrettede restriktioner. Udvidelsen vil derfor være relevant, når de målrettede kompensationsordninger erstatter de generelle, og grænsen for forsamlingers størrelse lempes.

 

Lempelse af adgangskrav for virksomheder ramt af Udenrigsministeriets rejsevejledning:

Det har hidtil været et krav under den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger, at virksomheder, der driver rejsebureauer mv., for at kunne få kompensation skulle være medlem af Rejsegarantifonden.

Aftalepartierne er enige om at lempe adgangskravet til den målrettede kompensationsordning for faste omkostninger for virksomheder ramt af Udenrigsministeriets rejsevejledning, således at rejsebureauer, der ikke er medlem af Rejsegarantifonden, fordi de kun udbyder enkeltelementer som hoteller eller flybilletter, også kan blive omfattet.

 

Pulje til sæsonbetonede varer:

Nedskrivninger på letfordærvelige varer med en holdbarhed under en måned kan kompenseres via ordningen for faste omkostninger.

Desuden kompenseres alle letfordærvelige varer, hvis holdbarhed udløber i perioden, hvor en virksomhed er tvangslukket.

Der er dog en række sæsonafhængige letfordærvelige varer, hvis udløbsdato vil være senere end ophøret af restriktioner, men som ikke vil kunne sælges før, at en ny sæson starter.

Aftalepartierne er enige om at afsætte en pulje til kompensation for sådanne letfordærvelige sæsonbetonede varer.

Der vil være et loft over kompensation pr. virksomhed på 200.000 kroner.

 

Du kan læse hele den politiske aftale her.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her