Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Præcisering i forhold til lønkompensation

Reglerne om lønkompensation er i fortsat udvikling, og vi bliver løbende oplyst om forståelse af reglerne.

Foto: Colourbox

Det har hidtil været forståelsen, at man kunne både afskedige og foretage hjemsendelse med grundlag i overenskomsten - det vil sige uden løn - forud for hjemsendelse under lønkompensationsmodellen.

Med baggrund i et svar fra Erhvervsstyrelsen står det nu klart, at man ikke kan hjemsende med baggrund i overenskomsten uden løn og herefter hjemsende under lønkompensationsmodellen. Det gælder, uanset hvornår man har hjemsendt med grundlag i overenskomsten fra og med den 9. marts.

Det gælder dog fortsat, at afskedigelser forud for, at man hjemsender under lønkompensationsmodellen, ikke er en hindring for at benytte lønkompensationsmodellen.

Såfremt der måtte være nogen, som er i denne situation, eksempelvis har hjemsendt med grundlag i overenskomsten og står overfor at ville hjemsende under lønkompensationsmodellen, så kan der formentlig ”repareres” på situationen ved at annullere hjemsendelser med grundlag i overenskomsten.

Står du i sådan en situation eller har du spørgsmål til ovenstående, er du meget velkommen til at kontakte KAs juridiske afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her