Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Coronavirus: Regler for udenlandske medarbejdere

Myndighederne har taget flere initiativer, som skal forhindre, at udenlandske medarbejdere tager corona-smitte med til Danmark. Nedenstående kan have betydning for en del KA-medlemmer. Hold øje med denne side, som vi opdaterer løbende.

Foto: Colourbox

Krav om test

For det første skal udenlandsk arbejdskraft fra højrisiko-lande, som du finder her, kunne fremvise en negativ corona-test for at komme over grænsen til Danmark.

Testen skal være lavet højest 72 timer, inden man vil rejse ind i Danmark. Der vil dog være undtagelser fra kravet om negativ test for pendlere, der dagligt krydser grænsen, og godstransport, som skyldes hensyn til forsyningssikkerheden.

Regeringen arbejder i øjeblikket på en model, hvor arbejdsgiver kan stille krav om test efter indrejse.

Det kræver ny lovhjemmel for, at arbejdsgivere kan kræve en corona-test fra medarbejderen og se resultatet. Den mulighed er regeringen ved at drøfte med arbejdsmarkedets parter.

Regeringen forventer, at drøftelserne kan være afsluttet inden udgangen af oktober, hvorefter regeringen vil søge Folketingets opbakning til hastelovgivning.

Regeringen vil desuden arbejde på en model, hvor der ud over fremvisning af negativ test ved grænsen også følges op med krav om test efter 2-4 dages ophold i Danmark.

 

Skærpet tilsyn med udenlandsk arbejdskraft

Myndighederne sætter ind med mobile teststationer, skærpet tilsyn med virksomheder med udenlandsk arbejdskraft og fokus på deres boligforhold.

De mobile teststationer sendes ud til større arbejdspladser og indkvarteringsboliger med et særligt fokus på de steder, hvor der er tilrejsende arbejdskraft.

Arbejdstilsynet vil gennemføre et skærpet corona-tilsyn på arbejdspladser, hvor der er stor andel af udenlandsk arbejdskraft. Indsatsen vil blandt andet fokusere på bygge-og anlægsområdet samt landbrug- og skovbrug.

 

Udenlandske medarbejderes boligforhold

Arbejdsgivere, der stiller bolig til rådighed for deres ansatte, opfordres til at sikre, at der også forebygges mod corona i boligen. Sundhedsstyrelsen har i den forbindelse udarbejdet retningslinjer, som du finder her.

Der skal føres tilsyn med tilrejsende medarbejderes boligforhold. Regeringen vil bede Folketingets opbakning til at etablere hjemmel hertil, hvis det bliver nødvendigt.

Hvis der er samkørsel fra boligen og til arbejdspladsen eller andet arbejdsrelateret samkørsel med mere end to personer, opfordres de ansatte til at have mundbind på under transporten.

 

Organiser arbejdet i mindre grupper

Myndighederne opfordrer til, at arbejdsgivere, hvor der er tilrejsende medarbejdere på arbejdspladsen, skal organisere og fordele arbejdet, så det løses i mindre grupper, hvor det er de samme 5-10 personer, som arbejder sammen og holder pauser sammen.

Regeringen opfordrer på det kraftigste arbejdsgiverne til at sikre, at vandrende arbejdskraft i forbindelse med smitte benytter de eksisterende selvisolationspladser til forebyggelse af smittespredning.

 

Som medlem af KA er du som altid velkommen til at kontakte os, hvis ovenstående giver anledning til spørgsmål.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her