Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Forår på vej: Hvordan er det nu lige med SH-ordningen?

Påsken står for døren, så derfor er det tid til at opfriske reglerne om betaling af SH-penge til medarbejderne.

Foto: Colourbox

Ifølge overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus skal medarbejderne være omfattet af SH-ordningen for at have ret til SH-penge.

Medarbejdere, hvis planlagte arbejdstid ikke berøres af søgnehelligdage, er i udgangspunktet ikke omfattet af SH-ordningen. Det gælder eksempelvis medarbejdere, som er beskæftiget med kvægbrug.

For medarbejdere omfattet af ordningen kan betaling af SH-penge i henhold til overenskomsten ske på tre måder:

Ved betaling af fuld løn på søgnehelligdage,

ved indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen på de øvrige dage,

eller ved udbetaling af aconto fra medarbejderens SH-opsparing.

Har virksomheden valgt opsparingsordningen, skal medarbejderens søgnehelligdagskonto opgøres ved kalenderårets udgang.

Overskud på kontoen udbetales senest med lønudbetalingen for januar.

Der beregnes pensionsbidrag, men ikke feriegodtgørelse, ved udbetaling af overskuddet fra søgnehelligdagskontoen.

 

Sygdom på søgnehelligdage

Hvis en medarbejder er syg på en søgnehelligdag, hvad er så konsekvensen?

Dette påkalder sig navnlig opmærksomhed, såfremt man anvender opsparingsordningen.

Hvis man benytter opsparingsordningen, skal der også i tilfælde af medarbejderens sygdom betales aconto 800 kr. til fuldtidsansatte - ved deltidsansatte betales et acontobeløb svarende til den aftalte arbejdstid.

Hvis man modtager fuld løn på søgnehelligdage, skal man ved sygdom også modtage fuld løn.

Ved indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen, har medarbejderen på en søgnehelligdag ikke ret til betaling, da han løbende allerede har modtaget SH-pengene.

 

Sygeferiegodtgørelse

I forbindelse med påske er der typisk en del ferieafholdelse, og derfor beskrives reglerne om sygeferiegodtgørelse.

Såfremt en medarbejder er syg og ikke har ret til løn under sygdom, så har medarbejderen ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag.

Dette gælder for alle sygefraværsperioder, hvor medarbejderen ikke har ret til løn under sygdom.

Sygeferiegodtgørelse udgør 12,5 % af en løn, der beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet.

Disse regler har ikke noget at gøre med reglerne om sygdom i forbindelse med ferie. Det tema kan du læse mere om her.

 

Ferietillæg

Overenskomsten indeholder en bestemmelse om udbetaling af ferietillæg.

Vi minder herved om, at uanset overgangen til den nye ferielov, er det fortsat reglen, at ferietillægget skal udbetales med aprillønnen.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som KA-medlem velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her