Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED
TV

Har du styr på det der med SH-betaling?

Påsken står for døren, og derfor er det tid til at genopfriske reglerne om SH-betaling til medarbejderne.

Foto: Colourbox

SH-betaling

Ifølge overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus skal medarbejderne være omfattet af SH-ordningen for at have ret til SH-betaling.

Medarbejdere, hvis planlagte arbejdstid ikke berøres af søgnehelligdage, er i udgangspunktet ikke omfattet af SH-ordningen. Det gælder eksempelvis medarbejdere, som er beskæftiget med kvægbrug.

På den anden side vil en medarbejder ansat på en virksomhed, der holder lukket på søgnehelligdage, være omfattet SH-ordningen, da medarbejderens arbejdstid oplagt berøres af, at virksomheden holder lukket.

For medarbejdere omfattet af ordningen kan betaling af SH-penge i henhold til overenskomsten ske på tre måder: Ved betaling af fuld løn på søgnehelligdage, ved indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen på de øvrige dage eller ved aconto udbetaling fra medarbejderens SH-opsparing.

Såfremt opsparingsordningen benyttes, skal medarbejderens søgnehelligdagskonto opgøres ved kalenderårets udgang. Overskud på kontoen udbetales senest med lønudbetalingen for januar.

Der beregnes pensionsbidrag, men ikke feriegodtgørelse, ved udbetaling af overskuddet fra søgnehelligdagskontoen.

 

Sygdom på søgnehelligdage

Hvis en medarbejder er syg på en søgnehelligdag, hvad er så konsekvensen?

Dette påkalder sig navnlig opmærksomhed, såfremt man anvender opsparingsordningen.

Hvis man benytter opsparingsordningen, skal der også i tilfælde af medarbejderens sygdom betales aconto 800 kr. til fuldtidsansatte - ved deltidsansatte betales et acontobeløb svarende til den aftalte arbejdstid.

Hvis man modtager fuld løn på søgnehelligdage, skal man ved sygdom også modtage fuld løn på den pågældende søgnehelligdag.

Ved indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen har medarbejderen løbende modtaget SH-betaling, og der skal derfor ikke ske yderligere betaling på søgnehelligdagen – heller ikke med baggrund i sygdom.

 

Sygeferiegodtgørelse

I forbindelse med påske er der typisk en del ferieafholdelse, og derfor beskrives reglerne om sygeferiegodtgørelse.

Såfremt en medarbejder er syg og ikke har ret til løn under sygdom, så har medarbejderen ret til sygeferiegodtgørelse fra 2. sygefraværsdag. Dette gælder for alle sygefraværsperioder, hvor medarbejderen ikke har ret til løn under sygdom.

Sygeferiegodtgørelse udgør 12,5 % af lønnen, der beregnes på grundlag af medarbejderens sædvanlige løn i de sidste 4 uger før fraværet.

Disse regler har ikke noget at gøre med reglerne om sygdom i forbindelse med ferie. Dette tema henhører under et andet nyhedsbrev.

 

Sommertid

Søndag den 27. marts 2022 gik vi over til sommertid. Det betyder som bekendt at uret (og havemøblerne) stilles frem.

Hvis man udfører natarbejde, får man en times effektivt arbejde mindre, end vagtplanen giver udtryk for.

Der har ikke været gennemført sag om betydningen heraf, men det arbejdsretlige udgangspunkt og KA’s indstilling er, at der alene skal betale for det udførte arbejde.

Hedder vagtplanen 00.00 – 07.00, og har man grundet overgang til sommertid alene udført arbejde 6 timer, så har man ret til løn for 6 timers arbejde.

Man skal dog huske på, at uanset sommertid skal medarbejderen have sin aftalte daglige/ugentlige arbejdstid. Den ”mistede time” skal derfor placeres på et andet tidspunkt.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her