Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

Brørup-Ikadan
Pressemeddelelser

Ikadan bukker under for SID efter mere end et års konflikt

Kristelig Arbejdsgiverforening beklager, at det store system vinder over den lille virksomhed. Men kampen i Ikast har ikke været forgæves, mener Kristelig Arbejdsgiverforening, som nu er i dialog med politikerne

50 mistede arbejdspladser og et tab på 10 millioner kroner. Det er, hvad den mere end et år lange konflikt, mellem virksomheden Ikadan Plast A/S i Ikast og SID, har kostet. Direktør Bjarne Kongsgaard har nu valgt - omend ved frivillig tvang - at skrive under på en overenskomst med SID, så virksomheden kan fortsætte sin produktion.
- Det er selvfølgelig beklageligt, men samtidig meget forståeligt, at Bjarne Kongsgaard bukker under for presset. Det er hårdt at se sin virksomhed smuldre, blot fordi en stor magtsyg organisation vil have sin vilje. Den her sag viser jo med al tydelighed, hvor sygt et organisationssystem der er i Danmark - frihed er der i hvert fald ikke tale om, siger direktør Karsten Høgild Pedersen fra Kristelig Arbejdsgiverforening.

Stort system får sin vilje
Ikadan har været medlem af Kristelig Arbejdsgiverforening siden 1988, og har derved hele tiden haft en overenskomst for sine medarbejdere. Kristelig Arbejdsgiverforening har under konflikten støttet Ikadan og kørt sagen, bl.a. ved at føre den gennem Arbejdsretten. For Kristelig Arbejdsgiverforening er sagen ikke tabt eller afsluttet ved, at Bjarne Kongsgaard skriver under på en aftale med SID.
- Det er så principiel en sag, og den er så indlysende et eksempel på, hvordan et stort system kan gennemtrumfe sin vilje ved at bruge midler, der ikke rummer frihed. Arbejdsretten sagde ja til lovligheden af konflikten på grundlag af et sæt spilleregler. Spillereglerne er imidlertid aftalt mellem DA og LO, og retten ophøjer derved de to organisationers aftaler og spilleregler til lovmæssig ret. Det er under al kritik, og det system trænger til at blive kigget efter, siger Karsten Høgild Pedersen.

KA mødes med Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg
Debatten om aftaler på arbejdsmarkedet var oppe i Folketinget før jul, og et flertal erkendte, at der er et problem. Men samme flertal ville imidlertid ikke træffe nogen beslutning om, hvad der skal gøres ved aftalesystemet på arbejdsmarkedet.
- Men det er aldeles nødvendigt, at politikerne reagerer og tør røre ved organisationernes magt. Selv om Bjarne Kongsgaard ender med at skrive under, så har den her sag på ingen måde været forgæves. Det er flot, at Ikadan har kæmpet så langt. Det aftvinger respekt, og sagen havde aldrig nået de højder, hvis ikke Bjarne Kongsgaard havde stået fast og dermed aftvunget en principiel diskussion af aftalesystemet på det danske arbejdsmarked, siger Karsten Høgild Pedersen.
Kristelig Arbejdsgiverforening har henvendt sig til Folketingets arbejdsmarkedsudvalg, og skal have møde med udvalget den 26. januar 2000.
- De skal vide, hvorfor og under hvilke præmisser Ikadan er bukket under, for den her sag er kommet op på et niveau, som ikke er set tidligere. Desuden vil vi gerne have en principiel diskussion med politikerne om, hvorvidt de ønsker frihed på det danske arbejdsmarked eller ej. For skal der være frihed, skal der laves om på det nuværende system, slutter Karsten Høgild Pedersen.
Kristelig Arbejdsgiverforening har ca. 1000 danske virksomheder som medlemmer.


Yderligere informationer kan fås hos direktør Karsten Høgild Pedersen på tlf.: 8643 8022 eller mobil 4040 3356

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her