Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

KA udbyder nyt kursus: Jura og ledelse i praksis

Kurset 'Jura og ledelse i praksis', der foregår 6.-7. november, sætter fokus på viden og praksis i forhold til både overenskomst og ledelsesdisciplinen.

Ledere har det overordnede ansvar for både produktivitet og trivsel i en virksomhed.

Hverdagen er ofte præget af drift og travlhed, hvor der skal findes løsninger her og nu.

Dette kursus er en mulighed for at skærpe viden og praksis i forhold til både overenskomst og ledelsesdisciplinen.

Kursets berører tre hovedkategorier ift. at være arbejdsgiver og leder:

  1. Hvordan får vi ansat den rigtige?
  2. Hvordan får vi ansatte til at trives og skabe værdi på både kort og lang sigt?
  3. Den ordentlige afsked: ret og pligt vs. Menneskelige faktorer

 

Kursusdagene bliver en vekslen mellem oplæg, gruppearbejde og dialoger, hvor alle bidrager. Overnatning er inkluderet i deltagerprisen.

 

Program 6. november:

09.30: Ankomst og kaffe

10.00: Velkomst og intro til kurset

10.15: Den praktiske brug af overenskomsten i dagligdagen v. advokat Inge Stisen, KA

11.00: Ledelse mellem kaos og overblik - oplæg til drøftelse i grupper v. ledelseskonsulent Rolf W. Jørgensen, KA.

12.00: Frokost

13.00: Paneldebat: Ordentlighed og medarbejdertrivsel v. Inge Stisen. Paneldeltagere: Direktør Karsten Høgild, KA og juridisk chef Mikael Marstal, Det Faglige Hus

14.00: Sygefravær og mental usundhed er et ledelsesansvar v. Rolf W. Jørgensen. Redskaber til motivation og samarbejde. Erfaringsudveksling i plenum: Håndtering af sygefravær mv.

15.00: Kaffe

15.30: Den gode ansættelse – forarbejde, interview, profil mv. v. Rolf W. Jørgensen

16.15: Den gode historie v. CEO Ib Brandt Jørgensen, World Translation. Hvordan skaber vi den gode hverdag og trivsel, hvilke redskaber og metoder bruger vi? Debat og spørgsmål

17.15: Slut på dagens program

18.30: Middag

 

Program 7. november:

Morgenmad

08.15: Livsfasepolitikker – oplæg + Gruppearbejde: Identifikation af hovedpunkter. Fremlæggelse og drøftelse

09.30: Den nødvendige samtale v. Rolf W. Jørgensen

10.15: Pause

10.30: Afskedigelse v. Inge Stisen. Ret og pligt + regler. Den menneskelige faktor, herunder de øvrige medarbejdere.

11.15: Ledelse med hjerne og hjerte v. Rolf W. Jørgensen

12.00: Frokost

13.00: Forventningsafstemning og udvikling af medarbejdere mhp. fastholdelse, trivsel og kompetence v. Rolf W. Jørgensen. Incl. gruppedrøftelse

13.45: Kaffe + Hvordan måler vi værdi/menneskeværd v. Karsten Høgild. Debat og spørgsmål

14.45: Tak for denne gang!                 

 

Der tages forbehold for programændringer.

 

Tid: 6.-7. november 2018

Sted: Hotel Park, Viaduktvej 28, 5500 Middelfart

Målgruppe: Ledere, eller personer med ledelsesfunktioner

Tilmeldingsfrist: 20. september 2018 - tilmeld dig her

Pris: kr. 2500,- + moms

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her