Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Nye løn- og ansættelsesvilkår for fodermestre og driftsledere pr. 1. oktober 2021

Der er kommet nye vejledende lønsatser og vilkår for fodermestre og driftsledere fra lande udenfor Norden og EU/EØS.

Foto: Lars Salomonsen

De nye vejledende lønniveauer skal som minimum følges for at opnå arbejds- og opholdstilladelse til fodermestre og driftsledere inden for landbruget.

De nye lønsatser gælder for ansøgninger indgivet fra 1. oktober 2021.

Ved forlængelse af eksisterende arbejds- og opholdstilladelse vil disse ansøgninger ikke være omfattet af de nye satser, men fortsat følge mindst de vilkår, som senest er godkendt.

 

Fodermestre

Ved ansættelse af en fodermester vil der fremadrettet være krav om en samlet løn inkl. eller ekskl. arbejdsgivers pensionsbidrag på mindst kr. 28.757,68 pr. måned.

Som det bemærkes, er lønniveauet det samme, uanset om medarbejderen får arbejdsgiverbetalt pension eller ej. Får medarbejderen derfor pension, vil der være grundlag for at reducere lønniveauet med værdien af arbejdsgivers pensionsbidrag.

Dertil er der heller ikke længere regionale forskelle i de vejledende lønniveauer, hvorfor satsen er den samme, uanset hvor man befinder sig i Danmark.

 

Driftsledere

Man vil ved ansættelse af en driftsleder fastsætte løn- og ansættelsesvilkårene ud fra, at driftslederens arbejde er omfattet af funktionærloven.

Løn- og ansættelsesvilkår fastsættes efter individuel forhandling mellem virksomheden og driftslederen, og vilkårene skal afspejle det ansvar og de ledelsesfunktioner, som er i stillingen.

På den baggrund vil udgangspunktet være, at lønnen skal overstige niveauet for en faglært landbrugsmedarbejder. Det betyder, at lønnen skal være højere end 28.757,68 kroner, som er gældende for en fodermester.

Giver en ansøgning anledning til tvivl hos SIRI, har de mulighed for at sende sagen i høring hos Det Regionale Arbejdsmarkedsråd.

 

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her