Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Nyt år betyder nye satser

Pr. 1. januar 2020 reguleres en række satser for ATP, sygedagpenge, kørselsgodtgørelse mm.

Foto: Colourbox

Når vi træder ind i det nye år, bliver en række satser reguleret. De nye satser pr. 1. januar 2020:

Sygedagpenge

Vær opmærksom på, at de nye satser for sygedagpenge først træder i kraft pr. 6. januar 2020:

119,05 kr. pr. time eller 4.405,00 kr. pr. uge

1. og 2. ledighedsdag

Over fire timers ledighed: 881,00 kr. pr. dag

Under fire timers ledighed: 441,00 kr. pr. dag

Skattefri kørselsgodtgørelse

Kørsel til og med 20.000 kilometer årligt: max. 3,52 kr./km.

Kørsel ud over 20.000 kilometer årligt: max. 1,96 kr./km.

Cykel og 45-knallert: max. 0,54 kr./km.

ATP-satser

Månedslønnede:

Arbejdstimer pr. måned

Lønmodtagerens andel kr.

Arbejdsgiverens andel kr.

Bidrag i alt kr.

Mindst 117

94,65

189,35

284,00

Under 117, men mindst 78

63,10

126,25

189,35

Under 78, men mindst 39

31,55

63,10

94,65

Under 39

0,00

0,00

0,00

14-dages lønnede:

Arbejdstimer i 14-dages periode

Lønmodtagerens andel kr.

Arbejdsgiverens andel kr.

bidrag i alt kr.

Mindst 54

49,80

99,60

149,40

Under 54, men mindst 36

33,20

66,40

99,60

Under 36, men mindst 18

16,60

33,20

49,80

Under 18

0,00

0,00

0,00

Ugelønnede:

Arbejdstimer pr. uge

Lønmodtagerens andel kr.

Arbejdsgiverens andel kr.

Bidrag i alt kr.

Mindst 27

24,90

49,80

74,70

Under 27, men mindst 18

16,60

33,20

49,80

Under 18, men mindst 9

8,30

16,60

24,90

Under 9

0,00

0,00

0,00

Løsarbejdere:

Ved løsarbejdere betales ATP pr. time. Det samlede bidrag er 2,01 kr., hvoraf lønmodtagerens andel udgør 0,67 kr. og arbejdsgiverens andel udgør 1,34 kr.

Sygedagpengeforsikring

Det er muligt for mindre virksomheder at tegne en sygedagpengeforsikring.

Det er Udbetaling Danmark, der administrerer ordningen - og nærmere information herom kan findes på virk.dk.

Skattefri rejsegodtgørelse

For rejse med overnatning kan der max. til fortæring og småfornødenheder udbetales 521 kr. pr. døgn. Dette gælder både ind- og udland.

For rejse med overnatning kan der til logi udbetales max. 223,00 kr. pr. døgn. Chauffører, som kører med gods eller personer, kan dog ikke få udbetalt den skattefrie godtgørelse på 223,00 kr.

Turistchauffører er undtaget fra denne regel. I stedet er taksterne for turistchauffører følgende:

Ved rejse i Danmark: 75 kr. pr. døgn

Ved rejse i udlandet: 150 kr. pr. døgn

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her