Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Aktuelt

Nyheder

NYHED

Overenskomst-tillægget stiger pr. 1. marts til 2,5%

Som led i overenskomstfornyelsen i 2022 blev der aftalt et overenskomsttillæg. Det blev samtidig aftalt, at dette tillæg stiger til 2,5% pr. 1. marts 2023. Tillægget skal beregnes af den ferieberettigede løn.

Overenskomsttillægget skal udbetales ved hver lønperiode, og det skal være synligt på lønsedlen, at tillægget betales. Foto: Colourbox

Det er medarbejdere, der er ansat under overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus, der har ret til tillægget. Har virksomheden medarbejdere ansat under andre overenskomster, for eksempel elever, eller hvis en faggruppe i virksomheden er forpligtet af en anden overenskomst, vil disse medarbejdere ikke være berettigede til overenskomsttillægget.

Tillægget skal udbetales ved hver lønperiode, og det skal være synligt på lønsedlen, at tillægget betales.

Særlig metode i forhold til visse lønbureauer
Tillægget kan ved visse lønbureauer give udfordringer i forbindelse med beregning af feriegodtgørelse og løn under ferie. 

Udfordringen er opstået ved, at overenskomsttillægget også skal indgå i feriepengegrundlaget, hvilket betyder, at overenskomsttillægget indgår i beregningen af feriegodtgørelsen, henholdsvis den sædvanlige og fastpåregnelige løn under ferie samt ferietillæg. Det er ikke alle lønsystemer, der kan håndtere dette automatisk i praksis.

For at løse denne udfordring har KA og Det Faglige Hus aftalt, at overenskomsttillægget i praksis kan afregnes tillagt 12,5% i feriepenge, det vil sige med 2,81% (fra 1. marts 2023). Det gælder, uanset om medarbejderen har feriegodtgørelse eller ferie med løn.

Afregnes der med den alternative sats på 2,81%, betyder det følgende:

•    For medarbejdere med feriegodtgørelse skal der ikke beregnes feriegodtgørelse af overenskomsttillægget

•    For medarbejdere, der har løn under ferie og ferietillæg, skal der ikke betales overenskomsttillæg i perioder med løn under ferie. Der skal ved denne løsning heller ikke beregnes ferietillæg af overenskomsttillægget

Denne løsning medfører ikke yderligere omkostninger for arbejdsgiveren, men er alene en praktisk løsning på de udfordringer, som nogle af vores medlemsvirksomheder har oplevet i deres lønsystem.

Nye satser og tillæg pr. 1. marts 2023
Vi gør opmærksom på, at mindstelønssatser og de arbejdstidsbestemte tillæg stiger pr. 1. marts 2023. De forskellige satser og tillæg finder du i overenskomsten, som du kan se her.   

 

Hvis du har spørgsmål til overenskomsttillæget eller andet, er du naturligvis velkommen til at kontakte juridisk afdeling på jura@ka.dk eller telefon 82 132 132.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her