Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Ny overenskomst på plads: Bliv klogere på hovedpunkter og satser

KA og Det Faglige Hus er blevet enige om en ny treårig overenskomst, der løber frem til 2025.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

KA og Det Faglige Hus er blevet enige om at forny sin overenskomst.

Hvis KAs medlemmer godkender fornyelsen på generalforsamlingen den 4. marts, træder overenskomsten i kraft med virkning fra den 1. marts 2022 – og den gælder frem til udgangen af februar 2025.

Senest pr. 1. marts 2024 vil parterne forhandle fagoverenskomsternes mindstelønninger gældende fra den 1. marts 2024.

Inden vi gennemgår hovedpunkterne i først hovedoverenskomsten og derefter fagoverenskomsterne, vil vi gerne opfordre jer til at deltage i et af de informationsmøder, KA holder om den nye overenskomst.

Her går vi i dybden med overenskomsten og de ændringer, den betyder. Vi holder i alt fem møder rundt i Danmark i løbet af marts og april.

Det er ingen hemmelighed, at det har trukket ud at få fornyet overenskomsten denne gang. Det har været udfordrende og intense forhandlinger, og det er der flere grunde til.

For det første oplever mange brancher akut mangel på arbejdskraft, og den udfordring har vi arbejdet meget med i forbindelse med forhandlingerne.

For det andet oplever vi høj inflation i Danmark, og det har resulteret i nogle forventninger, som har gjort det udfordrende at få enderne til at nå hinanden.

Men nu er aftalen på plads, og vi glæder os over, at tidsplanen holder, så overenskomstresultatet – helt efter planen – kan behandles på generalforsamlingen den 4. marts. 

Hovedoverenskomst

Der indføres et nyt overenskomsttillæg, som gives alle medarbejdere med 1,25% pr. 1/3-2022, 1,25% pr. 1/3-2023 og 1,25% pr. 1/3-2024. Tillægget beregnes af medarbejderens ferieberettigede løn.

Anciennitetskravet for opnåelse af ret til pension, feriefridage, fleksibelt seniorliv og løn under sygdom ændres fra 9 til 6 måneder.

Ekstraordinær arbejdsgiverbetalt pensionsindbetalinger under forældreorlov reguleres med 25,00 kr. pr. uge

Optrapningsordning vedrørende pension for ny-indmeldte virksomheder i KA udvides fra 3 til 4 år.

Bagatelgrænsen vedrørende pension ændres fra 60.000 kr. pr. år. til 100.000 kr. pr. år.

Fagoverenskomster

Kontor

Mindstelønninger reguleres pr. måned med:

Kontor    1/3-20221/3-2023
Ufaglært      kr. 415,25kr. 320,00
Faglært  kr. 556,50kr. 510,00
EGU/IGUkr. 234,25kr. 240,00
15-17-årige pr. time    kr. 1,50kr. 1,50 

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år

Handel

Mindstelønninger reguleres pr. måned med:                

Handel   1/3-20221/3-2023
Ufaglært     kr. 386,50kr. 320,00
Faglærtkr. 501,00kr. 560,00
EGU/IGU     kr. 233,25kr. 240,00
15-17-årige pr. timekr. 1,50kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år

Frisør

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Frisør  1/3-20221/3-2023
Faglærte  kr. 3,00kr. 3,00
Medhjælpkr. 2,50kr. 2,50
Praktikantløn:
0-6 mdr.kr. 1,50kr. 1,50
6-12 mdr. kr. 1,50kr. 1,50
15-17-årige pr. timekr. 1,50kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år

Industri

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Industri 1/3-20221/3-2023
Ufaglærtekr. 2,00kr. 2,00
Faglærte kr. 3,50kr. 3,50
EGU/IGU kr. 1,50kr. 1,50
15-17-årigekr. 1,50kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

Bygge og anlæg

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Bygge og anlæg1/3-20221/3-2023
Ufaglærte kr. 2,00kr. 2,00
Faglærtekr. 3,50kr. 3,50
EGU/IGUkr. 1,50kr. 1,50
15-17-årigekr. 1,50kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år

Service

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Service1/3-20221/3-2023
Ufaglærtekr. 3,50kr. 3,50
Pedeller  kr. 3,50kr. 3,50
Præstationslønkr. 3,50kr. 3,50
EGU/IGUkr. 1,50kr. 1,50
15-17-årigekr. 1,50kr. 1,50


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

Hotel og restauration

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Hotel og restauration1/3-20221/3-2023
Mindre end 3 års uddannelse kr. 2,00kr. 2,25
Mere end 3 års uddannelse kr. 3,00kr. 3,25
EGU/IGU reguleres pr. måned med
1. årkr. 229,50kr. 240,00
2. årkr. 221,50kr. 240,00
Ungarbejder reguleres pr. time med
15-årig kr. 1,00kr. 1,00
16-årigkr. 1,50kr. 1,50
17-årig kr. 2,00kr. 2,00


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

Tillæg for ændring af arbejdstid stiger med kr. 1,50 pr. 1. marts 2022.

Transport

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Transport1/3-20221/3-2023
Chauffører godstransport kr. 2,50kr. 4,25
Chauffører persontransportkr. 2,50kr. 4,25
Chauffører taxi kr. 2,50kr. 4,25
Lager, chaufførmedhjælper m.m. kr. 2,50kr. 4,25
EGU/IGUkr. 1,50kr. 1,50
16-17-årigekr. 1,50kr. 1,50


Døgnbetaling reguleres pr. døgn med kr. 75,00 pr. 1. marts 2022.

Kilometertakst reguleres med kr. 0,03 pr. 1. marts 2022.

Uniformstillæg reguleres pr. time med kr. 0,25 pr. 1. marts 2022.

Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år.

Opsigelsesvarsel ændres således, at der de første 3 måneder ikke er noget varsel.

Det grønne område

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Det grønne område 1/3-20221/3-2023
Anlægsgartner kr. 4,00kr. 4,00
Ufaglærte Anlægsvirksomhed kr. 3,00kr. 3,00
Faglærte gartnere kr. 4,00kr. 4,00
Ufaglærte startløn kr. 3,00kr. 3,00
Efter 3 mdr. ansættelsekr. 3,00kr. 3,00
EGU/IGU  kr. 1,50kr. 1,50
15-17-årigekr. 1,50kr. 1,50

 
Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år

Landbrug

Mindstelønninger reguleres pr. time med:

Landbrug   1/3-20221/3-2023
Dyrehold:
Faglærte kr. 4,00kr. 4,00
Ufaglærte kr. 2,50kr. 4,25
Maskinstationer
Faglærte kr. 4,00kr. 4,00
Ufaglærte      kr. 2,50kr. 4,25
EGU/IGU kr. 1,50kr. 1,50
15-17-årigekr. 1,50kr. 1,50
Praktikantløn reguleres pr. måned med
0-6 måneder kr. 180,50kr. 200,00
7-12/18 måneder kr. 162,00kr. 200,00


Der indføres en undtagelse fra arbejdstidsdirektivet gældende for markarbejde og maskinstationer således, at den ugentlige gennemsnitlige arbejdstid kan opgøres over en referenceperiode på 12 måneder i stedet for 4 måneder

Dag- og døgninstitutioner

Tillæg for deltagelse i koloni uden for institution reguleres pr. døgn med:

Dag- og døgninstitutioner 1/3-2022
Hverdage     kr. 25,00
Lørdage  kr. 175,00
Søn- og helligdage   kr. 25,00
Tillæg for overnatning i institutionen reguleres pr. døgn med
Hverdagekr. 25,00
Lørdage kr. 175,00
Søn- og helligdagekr. 25,00


Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter reguleres med 1,5% pr. år

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er I naturligvis velkommen til at kontakte KA.

Bemærk at overenskomstresultatet skal godkendes endeligt på KAs generalforsamling den 4. marts og af Det Faglige Hus’ hovedbestyrelse, inden ovenstående træder i kraft. 

Del denne artikel: