Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Nye regler for udenlandske fodermestre og driftsledere på landbrugsområdet

Der er indført regler, som gælder udenlandske fodermestre og driftsledere på landbrugsområdet i Danmark. Reglerne trådte i kraft den 1. januar 2021.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Der stilles nu krav om, at udlændinge, som efter 1. januar 2021 får arbejds- og opholdstilladelse, skal have lønnen udbetalt til en dansk bankkonto.

Kontoen skal oprettes inden for 90 dage fra indrejsetidspunktet, hvis den udenlandske medarbejder er rejst ind i Danmark efter meddelt opholdstilladelse – og i andre tilfælde 90 dage efter, at den udenlandske medarbejder har fået meddelelse om opholdstilladelse.

Lønnen kan dermed ikke udbetales kontant.

Derudover må der ikke længere fratrækkes udgifter til for eksempel husleje eller kantineordning, inden lønnen udbetales til en dansk bankkonto. Det betyder i praksis, at arbejdsgiver ikke længere må trække huslejen på lønsedlen efter skat. Huslejen skal opkræves efter lønudbetaling.

Lønnen må kun bestå af:

  • Likvide midler, herunder løn, SH og feriefridage m.m.
  • Indbetaling til arbejdsmarkedspension
  • Udbetalte feriepenge

Den udbetalte løn, ferieforhold, opsigelsesvarsler m.m. må ikke være ringere end det, der er normalt i Danmark på det fagområde, hvor den udenlandske medarbejder skal arbejde.

Ovenstående er også gældende for landbrugspraktikanter.

Medfølgende familiemedlemmer
Der kan gives opholdstilladelse til udenlandske arbejdstagere, der har familiemæssig tilknytning – det kan være ægtefælle, fast samlever, børn og i særlige tilfælde andre familiemedlemmer – til en udlænding, der arbejder lovligt som fodermester eller driftsleder i Danmark.

Hvis det medfølgende familiemedlem ønsker at arbejde for samme landbrug eller for et landbrug, som har tæt sammenhæng med det landbrug (fremadrettet benævnt samme landbrug), som den udenlandske fodermester eller driftsleder i forvejen har opholds- og arbejdstilladelse til skal der ansøges om arbejdstilladelse.

Ansættelsen skal være på minimum 30 timer om ugen. 

Såfremt fodermesteren/driftslederen får forlænget/fornyet sin arbejdstilladelse eller får arbejde hos samme landbrug, som det medfølgende familiemedlem i forvejen er ansat hos, skal det medfølgende familiemedlem ansøge om arbejdstilladelse.

Dog kan den medfølgende familiemedlem fortsætte arbejdet, hvis der ansøges om arbejdstilladelse inden 14 dage efter fodermesteren/driftslederen er påbegyndt det nye ansættelsesforhold hos samme landbrug som det medfølgende familiemedlem.

Giver ovenstående anledning til spørgsmål, er du som medlem af KA velkommen til at kontakte juridisk afdeling.

Del denne artikel: