Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Nyttig viden om ferietillæg i forbindelse med den nye ferielov

Nikolaj Nikolajsen, KAs juridiske chef, forklarer, ferietillægget i KAs overenskomst med Det Faglige Hus påvirkes af den nye ferielov.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Da de nye ferieregler er ganske komplekse – både fordi loven og det nye feriesystem er komplekst at læse og forstå, og fordi den nye ferielov bryder med et indgroet tankemønster hos alle os, der har været vant til at arbejde med den gode gamle ferielov, krydret med de ekstrakomplicerede regler vedrørende overgangsåret og indefrysningsperioden – har det vist sig nødvendigt med en grundig redegørelse for håndtering af ferietillægget på 1½ %.

Ferieloven – både den gamle og den nye – giver kun ret til 1 %. Tillægget på ½ % er et overenskomstaftalt tillæg til de medarbejdere, der modtager ferie med løn.

I forbindelse med overgangen til den nye ferielov har der været noget usikkerhed om, hvorvidt månedslønnede medarbejdere ”mister” den ½ % i forbindelse med overgangsåret. Det er ikke tilfældet.

Alle månedslønnede medarbejdere under overenskomsten skal have 1½ % i ferietillæg – både i overgangsåret og under den nye ferielov fremadrettet.

Det ferietillæg, der skulle udbetales med april-lønnen i 2019, var beregnet på baggrund af den ferieberettigede løn i perioden fra 1. januar 2018 – 31. december 2018. Dette ferietillæg knytter sig til den ferie, som medarbejderne afholder i perioden 1. maj 2019 – 30. april 2020.

Ferietillægget, der skal udbetales med april-lønnen i 2020, skal beregnes af den ferieberettigede løn i perioden fra den 1. januar 2019 – 31. august 2019. Dette ferietillæg knytter sig til ferie, som medarbejderne skal afholde i perioden fra 1. maj 2020 til 31. august 2020.

Ferietillægget optjenes herefter løbende, så når september 2020 er gået, kan man på lønsedlen opgøre det tilgodehavende ferietillæg svarende til 1½ % af den ferieberettigede løn for september måned 2020.

De indefrosne midler:
Det gælder efter den nye ferielov for ALLE lønmodtagere, at der af den ferieberettigede løn i perioden fra 1. september 2019 – 31. august 2020 skal indefryses 12½ %. Der gøres i denne sammenhæng ingen forskel. I den forbindelse kan man godt argumentere for, at nogen går glip af noget, men det er ikke tilfældet.

Feriegodtgørelsen, der er indefrosset, kommer til udbetaling med den enkelte medarbejders tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet, så det svarer til opsigelsessituationen, hvor alle – også månedslønnede medarbejdere med ret til løn under ferie efter den gamle ferielov – fik ret til 12½ % af den ferieberettigede løn i optjeningsåret til brug for afholdelse af ferie i det følgende ferieår.

Hvis man nu begynder at kompensere månedslønnede medarbejder for en ½ % af den indefrosne feriegodtgørelse, vil man derfor i realiteten give månedslønnede medarbejdere en fordel frem for de timelønnede medarbejdere. En fordel, der hverken har hjemmel i den nye ferielov eller overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus.

Har du spørgsmål i forhold til ferietillægget, er du naturligvis velkommen til at kontakte KA.

Del denne artikel: