Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Om udbetaling af ikke-afholdte fridage og overskud på SH-opsparing

Det er snart tid til at udbetale ikke-afholdte opsparede fridage og overskud på SH-opsparingen.

Af: Arbejdsgiverforeningen KA

Foto: Colourbox

Vi nærmer os årets udgang, og i den forbindelse kan dine medarbejdere have nogle tilgodehavender, som skal opgøres og udbetales. Det gælder dine medarbejderes ikke-afholdte opsparede fridage og eventuelle overskud på SH-opsparinger.

Opsparede feriedage

Medarbejdere, som har 6 måneders anciennitet inden for de seneste 12 måneder, har efter overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus ret til 1,25 fridage med fuld løn pr. kvartal. En medarbejder kan altså opnå ret til op til 5 fridage med løn i løbet af et kalenderår – en såkaldt ”6. ferieuge”.

De opsparede fridage skal som udgangspunkt afholdes i løbet af kalenderåret, og det kræver en varslingsfrist på 1 måned, hvis I ønsker at placere dagene.

I kan også aftale, at de skal afholdes næste år, hvis I ikke kan nå at give medarbejderen fri for alle dagene inden da. Det kræver blot, at I er enige med medarbejderen om at gøre det sådan.  

Kan I ikke blive enige om sådan en aftale, skal tilgodehavende opsparede fridage i stedet udbetales med januarlønnen. Her tillægges feriepenge, overenskomsttillæg og pension.

Medarbejdere ansat med jobløn kan ikke få værdien af fridagene udbetalt. For disse medarbejdere må en af de øvrige modeller anvendes.

SH-opsparing

I overenskomsten findes der tre muligheder for søgnehelligdagsbetaling: Betaling af fuld løn på søgnehelligdage, indregning af søgnehelligdagsbetalingen i lønnen på de øvrige dage eller ved hjælp af en opsparingsordning med acontoudbetalinger i forbindelse med søgnehelligdage.

Hvis I anvender opsparingsordningen, og der i opgørelsen ved kalenderårets udløb er overskud på medarbejderens konto, skal dette overskud udbetales senest med lønudbetalingen for januar.  

En udbetaling af sådan et overskud skal tillægges pension, men ikke feriegodtgørelse og overenskomsttillæg.

Ovenstående gælder alene for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus for perioden 2022 – 2025.

For øvrige overenskomstperioder kan udgangspunktet være anderledes. Vi anbefaler derfor altid, at vores medlemmer kontakter KA’s juridiske afdeling, hvis du har konkrete spørgsmål i relation til dine medarbejdere.

Del denne artikel: