Om KA og medlemskab

HR og værktøjer

Overenskomst og aftaler

ESG og ansvarlighed

Politik og presse

Nyheder og events

Søg
Close this search box.

-

Oprettelse af pensionsordning ved overskridelse af bagatelgrænse

I forbindelse med overenskomstfornyelsen tidligere på året er reglerne for bagatelgrænsen ændret.

Af: Brugernavn

Foto: Colourbox

Har I gjort brug af bagatelgrænsen – jvf. overenskomstens § 14, stk. 3 – og har I derfor betalt pensionsbidraget som et tillæg til medarbejderes løn? Så skal I være opmærksomme på, at der skal oprettes en pensionsordning med virkning fra 1. januar 2023, hvis medarbejderens a-skattepligtige løn for 2022 har oversteget 100.000 kr.

I forbindelse med overenskomstfornyelsen pr. 1. marts 2022 blev reglerne for bagatelgrænsen ændret på to områder:

  1. Bagatelgrænsen blev hævet fra 60.000 kr. til 100.000 kr.
  2. Oprettelsen af pensionsordningen skal nu ske pr. 1. januar året efter grænsen er overskredet og ikke som før på overskridelsestidspunktet.

Disse ændringer betyder derfor, at I med virkning fra 1. januar 2023 er forpligtede til at oprette en pensionsordning til de medarbejdere, hvis a-skattepligtige løn har oversteget 100.000 kr. i 2022 og hvor I har benyttet jer af overenskomstens bestemmelse.

Ovenstående gælder alene for ansættelsesforhold omfattet af overenskomsten mellem KA og Det Faglige Hus for perioden 2022-2025. For øvrige overenskomstperioder kan udgangspunktet være anderledes.


Vi anbefaler derfor altid, at du som medlem af KA kontakter juridisk afdeling, hvis du har konkrete spørgsmål i relation til dine medarbejdere.

Del denne artikel: