Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Bygge og anlæg

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker faglærte og ufaglærte medarbejdere beskæftiget med bygge- og anlægsopgaver.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

 pr. 1. marts 2019pr. 1. marts 2020pr. 1. marts 2021
UfaglærteKr. 122,75Kr. 124,75Kr. 126,75
FaglærteKr. 131,25Kr. 133,25Kr. 135,25
Stk. 2 EGU og IGU satser
 pr. 1. marts 2019pr. 1. marts 2020pr. 1. marts 2021
1. årKr. 68,25Kr. 69,25Kr. 70,25
2. årKr. 81,50Kr. 82,75Kr. 84,00
Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere:

 pr. 1. marts 2019pr. 1. marts 2020pr. 1. marts 2021
15-årigeKr. 47,75Kr. 48,50Kr. 49,25
16-årigeKr. 59,25Kr. 60,00Kr. 61,00
17-årigeKr. 77,50Kr. 78,75Kr. 80,00

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100% af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, uden at dette medfører betaling af tillæg jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den daglige arbejdstid på hverdage før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00 samt lørdage og søndage, betales følgende tillæg pr. time:

 pr. 1. marts 2019pr. 1. marts 2020pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 18.00 - 23.00Kr. 26,50Kr. 26,75Kr. 27,00
Hverdage kl. 23.00 - 06.00Kr. 34,25Kr. 34,75Kr. 35,25
Lørdage kl. 00.00 - 06.00Kr. 34,25Kr. 34,75Kr. 35,25
Lørdage kl. 06.00 - 14.00Kr. 26,50Kr. 26,75Kr. 27,00
Lørdage kl. 14.00 - 24.00Kr. 93,00Kr. 94,25Kr. 95,50
Søn- og helligdageKr. 93,00Kr. 94,25Kr. 95,50

For unge mellem 15 og 17 år er tillægget for arbejde på hverdage mellem kl. 18.00 - kl. 20.00 pr. time:

 pr. 1. marts 2019pr. 1. marts 2020pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 18.00 - 20.00Kr. 19,25Kr. 19,50Kr. 19,75

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Skiftehold og særlige weekendhold

For skifteholdsarbejde ydes der et tillæg pr. time på:

 pr. 1. marts 2019pr. 1. marts 2020pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 18.00 - 23.00Kr. 26,50Kr. 26,75Kr. 27,00
Hverdage kl. 23.00 - 06.00Kr. 34,00Kr. 34,50 Kr. 35,00
Lørdage kl. 00.00 - 06.00Kr. 34,00Kr. 34,50Kr. 35,00
Lørdage kl. 06.00 - 14.00Kr. 26,50Kr. 26,75Kr. 27,00
Lørdage kl. 14.00 - 24.00Kr. 93,00Kr. 94,25Kr. 95,50
Søndage kl. 00.00 - 24.00Kr. 93,00Kr. 94,25Kr. 95,50
Særlige weekendhold
 
Kr. 93,00Kr. 94,25Kr. 95,50

Betalingssatser gælder fra lørdagsdøgnets begyndelse til søndagsdøgnets afslutning.

Stk. 5 Betaling ved overarbejde

Overarbejde betales med et tillæg på:

1. - 3. time+  50%
Efterfølgende timer+ 100%
Søn- og helligdage+ 100%

 

Tillægget beregnes af mindstelønnen. Tillægget rundes op til nærmeste halve time.

Stk. 6 Rådighedsvagt

Såfremt medarbejderen udfører rådighedstjeneste, aftales betalingen herfor lokalt.

§ 4 Ventetid og forgæves fremmøde

(gælder kun ikke-funktionærer)

Stk. 1 Definition af ventetid

Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid

For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 5 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her