Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Industri

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat ved produktion samt mekanikere, maskinarbejdere, montører, smede, svejsere, lagermedarbejdere og medarbejdere, der udfører hermed beslægtede opgaver.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 Pr. 1. marts 2021
Ufaglærte Kr. 121,25 Kr. 123,25 Kr. 125,25
Faglærte Kr. 124,00 Kr. 126,00 Kr. 128,00
Stk. 2 EGU og IGU satser
  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
1. år Kr. 69,00 Kr. 70,00 Kr. 71,00
2. år Kr. 78,25 Kr. 79,50 Kr. 80,75
Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
15-årige Kr. 48,25 Kr. 49,00 Kr. 49,75
16-årige Kr. 60,00 Kr. 61,00 Kr. 62,00
17-årige Kr. 78,50 Kr. 79,75 Kr. 81,00

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100% af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, uden at dette medfører betaling af tillæg jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den aftalte daglige arbejdstid før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00 samt lørdage og søndage, betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021 
Hverdage kl. 18.00 - 23.00 Kr. 27,50 Kr. 27,75 Kr. 28,00
Hverdage kl. 23.00 - 06.00 Kr. 32,50 Kr. 32,75 Kr. 33,00
Lørdag kl. 00.00 - 06.00 Kr. 32,50 Kr. 32,75 Kr. 33,00
Lørdag kl. 06.00 - 14.00 Kr. 27,50 Kr. 27,75 Kr. 28,00
Lørdag kl. 14.00 - 24.00 Kr. 92,50 Kr. 93,75 Kr. 95,00
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00 Kr. 92,50 Kr. 93,75 Kr. 95,00

For ungarbejdere er tillægget for arbejde mellem kl. 18.00 - kl. 20.00 pr. time:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 18.00 - 20.00 Kr. 19,50 Kr. 19,75 Kr. 20,00

I øvrigt henvises til de særlige arbejdstidsregler i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Tillæg for skifteholdsarbejde og særlige weekendhold

For skifteholdsarbejde ydes der et tillæg pr. time på:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 18.00 - 23.00 Kr. 27,50 Kr. 27,75 Kr. 28,00
Hverdage kl. 23.00 - 06.00 Kr. 32,50 Kr. 32,75 Kr. 33,00
Lørdage kl. 00.00 - 06.00 Kr. 32,50 Kr. 32,75 Kr. 33,00
Lørdage kl. 06.00 - 14.00 Kr. 27,50 Kr. 27,75 Kr. 28,00
Lørdage kl. 14.00 - 24.00 Kr. 92,50 Kr. 93,75 Kr. 95,00
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00 Kr. 92,50 Kr. 93,75 Kr. 95,00
Tillæg for særlige weekendhold Kr. 92,50 Kr. 93,75 Kr. 95,00

Disse betalingssatser gælder fra lørdagsdøgnets begyndelse til søndagsdøgnets afslutning.

Stk. 5 Betaling ved overarbejde

Overarbejde betales med et tillæg pr. time på:

1. - 3. time +  50%
Efterfølgende timer + 100%
Søn- og helligdage + 100%

Tillægget rundes op til nærmeste halve time og beregnes af mindstelønnen.

§ 4 Rådighedstjeneste

Der betales kr. 18,50 pr. times rådighedsvagt.

Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time. For tilkald i tidsrummet kl. 21.00 - kl. 06.00 betales 100% tillæg af mindstelønnen. Transporttid til og fra bopæl medregnes i arbejdstiden.

Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed.

§ 5 Ventetid og forgæves fremmøde

(gælder kun ikke-funktionærer)

Stk. 1 Definition af ventetid

Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid

For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 6 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her