Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Industri

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker faglærte og ufaglærte medarbejdere ansat ved produktion samt mekanikere, maskinarbejdere, montører, smede, svejsere, lagermedarbejdere og medarbejdere, der udfører hermed beslægtede opgaver.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

 17/9 20171/3 2018
UfaglærteKr. 117,00Kr. 119,25
FaglærteKr. 119,00Kr. 122,00
Stk. 2 EGU og IGU satser
 17/9 20171/3 2018
1. årKr. 66,70Kr. 68,00
2. årKr. 75,60Kr. 77,00
Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere:

 17/9 20171/3 2018
15-årigeKr. 46,50Kr. 47,50
16-årigeKr. 58,25Kr. 59,25
17-årigeKr. 75,75Kr. 77,25

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer et tillæg på 100% af mindstelønnen.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 06.00 og kl. 18.00, uden at dette medfører betaling af tillæg jf. stk. 3.

Stk. 3 Arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den aftalte daglige arbejdstid før kl. 06.00 og/eller efter kl. 18.00 samt lørdage og søndage, betales følgende tillæg pr. time:

 17/9 20171/3 2018
Hverdage kl. 18.00 - 23.00Kr. 26,75Kr. 27,25
Hverdage kl. 23.00 - 06.00Kr. 31,50Kr. 32,25
Lørdag kl. 00.00 - 06.00Kr. 31,50Kr. 32,25
Lørdag kl. 06.00 - 14.00Kr. 26,75Kr. 27,25
Lørdag kl. 14.00 - 24.00Kr. 89,50Kr. 91,25
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00Kr. 89,50Kr. 91,25

For ungarbejdere er tillægget for arbejde mellem kl. 18.00 - kl. 20.00 pr. time:

 17/9 20171/3 2018
Hverdage kl. 18.00 - 20.00Kr. 18,75Kr. 19,25

I øvrigt henvises til de særlige arbejdstidsregler i arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Tillæg for skifteholdsarbejde og særlige weekendhold

For skifteholdsarbejde ydes der et tillæg pr. time på:

 17/9 20171/3 2018
Hverdage kl. 18.00 - 23.00Kr. 26,75Kr. 27,25
Hverdage kl. 23.00 - 06.00Kr. 31,50Kr. 32,25
Lørdage kl. 00.00 - 06.00Kr. 31,50Kr. 32,25
Lørdag kl. 06.00 - 14.00Kr. 26,75Kr. 27,25
Lørdag kl. 14.00 - 24.00Kr. 89,50Kr. 91,25
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00Kr. 89,50Kr. 91,25
Tillæg for særlige weekendholdKr. 89,50Kr. 91,25

Disse betalingssatser gælder fra lørdagsdøgnets begyndelse til søndagsdøgnets afslutning.

Stk. 5 Betaling ved overarbejde

Overarbejde betales med et tillæg pr. time på:

1. - 3. time+  50%
Efterfølgende timer+ 100%
Søn- og helligdage+ 100%

Tillægget rundes op til nærmeste halve time og beregnes af mindstelønnen.

§ 4 Rådighedstjeneste

Der betales kr. 18,50 pr. times rådighedsvagt.

Ved arbejde, der udføres efter tilkald, betales som ved overarbejde, dog mindst én time. For tilkald i tidsrummet kl. 21.00 - kl. 06.00 betales 100% tillæg af mindstelønnen. Transporttid til og fra bopæl medregnes i arbejdstiden.

Arbejdsgiveren stiller mobiltelefon til rådighed.

§ 5 Ventetid og forgæves fremmøde

(gælder kun ikke-funktionærer)

Stk. 1 Definition af ventetid

Ventetid opstår, når medarbejderen uden egen skyld ikke kan komme i arbejde, f.eks. ved maskinstandsning, vejrforhold, uantagelig indetemperatur, materialemangel osv.

Stk. 2 Betaling for ventetid

For ventetid betales personlig timeløn.

Stk. 3 Definition af forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde forstås, at en medarbejder møder på arbejde og bliver sendt hjem uden at komme i arbejde, eller at arbejdet må standses, og medarbejderen derfor sendes hjem.

Stk. 4 Betaling ved forgæves fremmøde

Ved forgæves fremmøde betales med mindsteløn for den resterende planlagte arbejdstid den pågældende dag, dog maksimalt for sammenlagt 7,4 timer.

§ 6 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale indgået i overensstemmelse med reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her