Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Kontor

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker medarbejdere beskæftiget med kontorfunktioner samt lagerfunktioner i forbindelse hermed. 1

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Mindstelønningerne er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdstidsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1.marts 2021
Ufaglærte Kr. 18.656,50 Kr. 18.968,00 Kr. 19.284,75
Faglærte Kr. 20.841,75 Kr. 21.189,75 Kr. 21.543,50
Stk. 2 EGU og IGU satser

Satsen er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
EGU/IGU Kr. 11.053,75 Kr. 11.238,25 Kr. 11.425,75
Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
15-årige Kr. 52,00 Kr. 52,75 Kr. 53,50
16-årige Kr. 69,00 Kr. 70,00 Kr. 71,00
17-årige Kr. 79,50 Kr. 80,75 Kr. 82,00
Stk. 4 Søgnehelligdagsbetaling

På virksomheder, der holder lukket på søgnehelligdage, reduceres medarbejderens arbejdstid uden lønfradrag med det antal timer, den pågældende skulle have været på arbejde.

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer tillæg som ved overarbejde.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 17.00, uden at dette medfører betaling af tillæg jf. stk. 3.

Stk. 3 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den aftalte daglige arbejdstid før kl. 07.00 og/eller efter kl. 17.00, betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021
Hverdage kl. 17.00 - 24.00 Kr. 31,00 Kr. 31,25 Kr. 31,50
Hverdage samt lørdage kl. 00.00 - 07.00 Kr. 47,00 Kr. 47,50 Kr. 48,00
Lørdag kl. 07.00 - 14.00 Kr. 31,00 Kr. 31,25 Kr. 31,50
Lørdag kl. 14.00 - 24.00 Kr. 91,25 Kr. 92,50 Kr. 93,75
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00 Kr. 91,25 Kr. 92,50 Kr. 93,75

Medarbejderen kan ikke opnå et højere tillæg ved selv at flytte arbejdstiden til et andet tidspunkt end det aftalte.

For ungarbejdere betales følgende tillæg pr. time:

  pr. 1. marts 2019 pr. 1. marts 2020 pr. 1. marts 2021 
Hverdage 06 – 07 Kr. 18,50 Kr. 18,75 Kr. 19,00
Hverdage 17 – 20
 
Kr. 18,50 Kr. 18,75 Kr. 19,00

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Tillæg for overarbejde

Overarbejde betales med et tillæg på:

1. - 3. time +  50%
Efterfølgende timer + 100%
Søn- og helligdage + 100%

Tillægget rundes op til nærmeste halve time og beregnes af den personlige løn.

§ 4 Rådighedstjeneste

Såfremt medarbejderen udfører rådighedstjeneste, aftales betalingen herfor lokalt.

§ 5 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale i henhold til reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her