Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Tilbage
Overenskomst

Fagoverenskomster

Kontor

§ 1 Dækningsområde

Denne fagoverenskomst dækker medarbejdere beskæftiget med kontorfunktioner samt lagerfunktioner i forbindelse hermed.

§ 2 Lønbestemmelser

Stk. 1 Mindsteløn

Lønningerne i denne fagoverenskomst er mindstelønninger. Den personlige løn fastsættes i henhold til bestemmelserne herom i Hovedoverenskomstens § 11, stk. 2.

Mindstelønningerne er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdstidsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

 17/9 20171/3 2018
UfaglærteKr. 18.030,25Kr. 18.350,25
FaglærteKr. 20.179,50Kr. 20.499,50
Stk. 2 EGU og IGU satser

Satsen er fastsat ud fra en arbejdstidsnorm på 160,33 timer pr. måned. Ved anden aftalt arbejdsnorm reguleres månedslønnen forholdsmæssigt.

 17/9 20171/3 2018
EGU/IGUKr. 10.680,00Kr. 10.872,25
Stk. 3 Mindsteløn for ungarbejdere

Mindste timeløn for ungarbejdere:

 17/9 20171/3 2018
15-årigeKr. 50,50Kr. 51,25
16-årigeKr. 66,75Kr. 68,00
17-årigeKr. 76,75Kr. 78,25
Stk. 4 Søgnehelligdagsbetaling

På virksomheder, der holder lukket på søgnehelligdage, reduceres medarbejderens arbejdstid uden lønfradrag med det antal timer, den pågældende skulle have været på arbejde.

§ 3 Arbejdstiden

Arbejdstiden skal tilrettelægges under hensyn til bestemmelserne i Hovedoverenskomstens § 15.

Stk. 1 Den normale daglige arbejdstid

Planlægges den daglige arbejdstid til at udgøre mere end 10 timer, betales for de overskydende timer tillæg som ved overarbejde.

Stk. 2 Arbejdstidens normale placering

Arbejdstiden kan placeres på ugens 5 første hverdage mellem kl. 07.00 og kl. 17.00, uden at dette medfører betaling af tillæg jf. stk. 3.

Stk. 3 Tillæg for arbejde på særlige tidspunkter

Placeres den aftalte daglige arbejdstid før kl. 07.00 og/eller efter kl. 17.00, betales følgende tillæg pr. time:

 17/9 20171/3 2018
Hverdage kl. 17.00 - 24.00Kr. 30,25Kr. 30,75
Hverdage kl. 00.00 - 07.00Kr. 45,50Kr. 46,50
Lørdag kl. 07.00 - 14.00Kr. 30,25Kr. 30,75
Lørdag kl. 14.00 - 24.00Kr. 88,25Kr. 90,00
Søn- og helligdage kl. 00.00 - 24.00Kr. 88,25Kr. 90,00

Medarbejderen kan ikke opnå et højere tillæg ved selv at flytte arbejdstiden til et andet tidspunkt end det aftalte.

For ungarbejdere betales følgende tillæg pr. time:

 17/9 20171/3 2018
Hverdage 06 – 07Kr. 17,75Kr. 18,25
Hverdage 17 – 20
 
Kr. 17,75Kr. 18,25

I øvrigt henvises til arbejdsmiljølovgivningen vedrørende unges arbejde.

Stk. 4 Tillæg for overarbejde

Overarbejde betales med et tillæg på:

1. - 3. time+  50%
Efterfølgende timer+ 100%
Søn- og helligdage+ 100%

Tillægget rundes op til nærmeste halve time og beregnes af den personlige løn.

§ 4 Rådighedstjeneste

Såfremt medarbejderen udfører rådighedstjeneste, aftales betalingen herfor lokalt.

§ 5 Lokalaftale

Samtlige bestemmelser bortset fra §§ 1 og 2 i denne fagoverenskomst kan fraviges ved lokalaftale i henhold til reglerne herom i Hovedoverenskomstens § 48.

Bliv medlem

Vi vil gerne arbejde for dig
- meld dig ind her